Vol 1, No 1 (2008)

Sciences of Communications, Tome I, 2008

Table of Contents

ANALIZA FILOSOFICĂ ȘI IMAGINARUL SOCIO-CULTURAL

Prof. univ. dr. Vasile IŞAN
PDF

COMUNICARE SOCIALĂ ŞI RELAŢII PUBLICE

Constantin SĂLĂVĂSTRU
PDF
Ştefan BRATOSIN
PDF
Gheorghe - Ilie FÂRTE
PDF

COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢII, PUBLICITATE ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

Gerard STAN
PDF
Ioan-Alexandru GRĂDINARU
PDF
Horia Costin CHIRIAC
PDF

PARADIGME ALE COMUNICĂRII

Paul BALAHUR
PDF
Traian D. STĂNCIULESCU
PDF
Viviane COUZINET
PDF

RECENZII ŞI COMENTARII

Constantin SĂLĂVĂSTRU
PDF
Paul BALAHUR
Gerard STAN
Camelia GRĂDINARU
PDF