THE INFLUENCE OF MENTORING AND INSTITUTIONAL PARTNERSHIPS ON GOOD PRACTICE MODELS AND PROFESSIONAL TRAINING IN SOCIAL WORK

Authors

  • Nina Mihaela MIHALACHE

DOI:

https://doi.org/10.47743/asas-2023-2-738

Keywords:

professional training in social assistance, professional skills, institutional partnerships, practice in social assistance, mentor, models of good practice

Abstract

The relationship with social institutions and the business environment is an essential component both in terms of the employability of graduates of the Social Work specialization and the adaptation of educational plans, of the contents taught to the existing changes in the economic and social environment by consulting employers and professional associations. Beyond the institutional, administrative, and legislative aspects regarding the training of professionals in the field of social assistance, the usefulness of mentors and models of good practice is considered. The practical research from the social assistance specialization of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași regarding the importance and usefulness of students' practice in their professional training, had as its objectives the identification of difficulties in training professional skills for obtaining skills, the collaboration between professionals and practicing students, the importance practices for social assistance specialization, identifying the perception of professionals towards practicing students as well as identifying the professional's image as a mentor and model for them. The questionnaire was used for the practice coordinators, and for the undergraduate students from the social assistance specialization, reports of the practical activity, structured thematically, were used. The conclusions of the research highlighted their perceptions on the role and training of social workers through practice activity as well as the practical implications and benefits of inter-institutional collaboration in professional training.

Author Biography

Nina Mihaela MIHALACHE

PhD, Associated Professor, Department of Sociology, Social Work and Human Resources, Faculty of Philosophy and Social Political Sciences, ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania

References

Codul deontologic al asistentului social, publicat in M.Of. 173/6 martie 2008. [ The code of ethics of the social worker, published in M.Of. 173/6 March 2008]. https://www.cnasr.ro/storage/app/media/uploads/12c6a09675620f589055800ba6ceceee/2017/06/Codul_deontologic_al_profesiei_de_asistent_social.pdf. accessed on Dec 10, 2023.

Codul privind practica asistentului social [The code regarding the practice of the social worker]. https://www.cnasr.ro/storage/app/media/uploads/12c6a09675620f589055800ba6ceceee/2020/01/cnasr_catalog-a5_-148x210mm-_lowres_protect-1-bun-de-print.pdf . accessed on Dec 10, 2023.

Iovu, M. B, Lazăr, F. & Cristea, D., (coord). (2020). Competențe profesionale ale asistenților sociali [Professional competences of social workers]. Editura Tritonic. București, available at: https://main.components.ro/uploads/12c6a09675620f589055800ba6ceceee/2020/07/competent-ele-profesionale-ale-asistent-ilor-sociali.pdf.

Legea 258/2007 privind practica elevilor si studenților [Law 258/2007 regarding the practice of pupils and students]. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83810, accessed , on decembrie 9, 2023.

Legea 288 din 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare: licenţă, masterat şi doctorat [Law 288 of 2004 on the organization of university studies, with subsequent amendments and additions: bachelor's, master's and doctorate]. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/53315 , accessed on Nov 1, 2023.

Legea 466/ 2004 actualizată, privind Statutul asistentului social [ Law 466/2004 updated, regarding the Status of the social worker] https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_466_2004_la_18-01-2018.pdf , accessed on October 23, 2023.

Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare [National Education Law, no. 1 of 2011 as amended and supplemented] https://www.edu.ro/sites/default/files/legea-educatiei_actualizata%20august%202018.pdf, accessed on October 23, 2023.

Metodologia din 29 iunie 2009 de realizare și utilizare a Cadrului Național al calificărilor din învățământul superior, Emitent Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Publicat în Monitorul Oficial, nr. 545, 05.09.2009 (The methodology for the creation and use of the National Framework of Qualifications in Higher Education from June, 29, 2009), available at: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/110225, accessed December 2023.

Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008, privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență şi masterat [ Order no. 3955 of 05/09/2008, regarding the approval of the general framework for the organization of internships within the bachelor's and master's degree programs]. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/94000. accessed on Nov 1, 2023.

ORDINUL nr. 5.485 din 29 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 20 octombrie 2011, care aprobă METODOLOGIA din 29 septembrie 2011privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice [published in the OFFICIAL MONITOR no. 739 of October 20, 2011, which approves the METHODOLOGY of September 29, 2011 regarding the establishment of the body of teacher mentors for the coordination of practical training in order to occupy a teaching position, accessed on October 23, 2023]

Perspective transfrontaliere asupra asistenței sociale [Cross-border perspectives on social care], https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/perspective-transfrontaliere-asupra-asistentei-sociale, accessed on Dec 10, 2023.

Regulamentul de practică al studenților- Facultatea de Filosofie și Știinte Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași [ Students' practice regulations - Faculty of Philosophy and Social Political Sciences, "Alexandru Ioan Cuza" University in Iași]. https://www.fssp.uaic.ro/images/files/Regulament_practica_2018_FSSP.pdf, accessed on Dec 10, 2023.

Târgul de cariere sub egida Oportunități de dezvoltare a carierei prin stagii de practică, internship și voluntariat, 3 Ediții- în cadrul proiectului Finalizează facultatea cu succes şi cu şanse promiţătoare! FFSSP-FFSSPstudis. ROSE, AG159/10.09.2019 [The career fair under the auspices of Career development opportunities through internships, internships and volunteering, 3 Editions - within the project Complete college successfully and with promising opportunities! FFSSP-FFSSPstudies. ROSE, AG159/10.09.2019]. https://www.fssp.uaic.ro/despre-facultate/stiri-si-evenimente/targul-de-cariere-2, accessed on Dec 10, 2023.

Târgul de oferte de practică, voluntariat și internship în domeniul asistenței sociale, 7 ediții [The fair of practice, volunteering and internship offers in the field of social assistance, 7 editions]. https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/targul-de-oferte-de-practica-voluntariat-si-internship-in-domeniul-asistentei-social-2023, accesat online la 10 decembrie 2023.

Zilele Asistenței Sociale [Social Assistance Days]. https://www.fssp.uaic.ro/departamente/sociologie-si-asistenta-sociala/evenimente/zilele-asistentei-sociale-2023, accessed on Dec 10, 2023.

* https://dexonline.net/definitie-partener, accessed on Oct 23, 2023.

**https://www.cnasr.ro, site oficial Colegiului Național al Asistenților Sociali [Official website of the National College of Social Workers], accessed online November 1, 2023.

Additional Files

Published

29-12-2023