NINTH GRADE STUDENTS' PERCEPTIONS OF ADMISSION, CAREER PATH AND SUCCESS IN LIFE. CASE STUDY REGARDING THE FIRST DUAL VOCATIONAL SCHOOL IN ALBA COUNTY

BOGDAN-NICOLAE MUCEA

Abstract


Choosing a career and career path is very important and difficult for many young secondary school graduates, especially since very few students in Romanian schools benefit from personal and professional counseling and guidance during their high school years or in the period immediately preceding the enrollment in the high school or professional cycle. In this sense, even if in many county events are organized in which each school promotes its educational offer, after the end of the admission process and enrollment of students, too little emphasis is placed on the reasons that led high school graduates to choose a certain educational institution. This study accomplished in a technological high school in Alba County captures exactly this aspect, while highlighting students' perceptions about success in life, counseling and career guidance, as well as the factors they consider to be determinants of academic and professional success. This educational unit was not chosen by chance, here operating the first dual vocational school in Alba County and among the first of its kind in the country.

Résumé


Le choix de la carrière et du itinéraire professionnel est très important et parfois assez difficile pour beaucoup d’élèves qui finissent le premier cycle de l'enseignement secondaire et cela parce qu’il y a un nombre insignifiant d'élèves dans les écoles roumaines qui bénéficient de conseils en évolution professionnelle et d'orientation personnelle et professionnelle, tout au long de leur scolarité ou bien quelques mois avant leur inscription pour l’entrée au lycée ou aux cours professionnels. En ce sens, même si dans de nombreux départements du pays, on organise des événements de présentation d’offres éducationnelles, après avoir fini le processus d'admission et d'inscription des élèves dans le cycle supérieur d’enseignement, on n’accorde pas trop d’intérêt aux raisons qui les ont conduit à choisir tel ou tel établissement scolaire. Cette étude menée dans un lycée technologique du département d'Alba, surprend exactement cet aspect, tout en mettant en évidence les perceptions des élèves sur la réussite dans la vie personnelle et professionnelle, le conseil et l'orientation professionnelle, ainsi que les facteurs qu'ils considèrent décisifs dans la réussite scolaire et professionnelle. On n’a pas choisi fortuitement cet établissement scolaire, car il figure parmi les premiers de la Roumanie qui aient institué une école professionnelle en système Dual: L’Ecole professionnelle allemande de type Dual.

Rezumat


Alegerea carierei și a rutei profesionale este una foarte importantă și dificilă pentru foarte mulți dintre tinerii absolvenți ai școlii gimnaziale, cu atât mai mult cu cât foarte puțini dintre elevii din școlile românești beneficiază de consiliere și orientare personală și profesională pe parcursul anilor de studii gimnaziali sau în perioada imediat premergătoare înscrierii în ciclul liceal sau profesional. În acest sens, chiar dacă în multe județe se organizează evenimente în care fiecare școală își promovează oferta educațională, după încheierea procesului de admitere și înmatricularea elevilor, se pune prea puțin accentul pe motivele care i-au determinat pe absolvenții de gimnaziu să aleagă o anumită instituție de învățământ. Acest studiu realizat într-un liceu tehnologic din județul Alba surprinde exact acest aspect, scoțând totodată în evidență percepția elevilor despre reușita în viață, consilierea și orientarea profesională, precum și factorii considerați de aceștia ca fiind determinanți în reușita școlară și profesională. Aceasta unitate de învățământ nu a fost aleasă aleator, aici funcționând prima școală profesională duală din județul Alba și printre primele de acest tip din țară.

Keywords


education, dual vocational school, admission, counseling and guidance, professional development, career, career path;

Mots-clés


éducation, enseignement professionnel, admission, conseil et orientation, évolution professionnelle, carrière, itinéraire professionnel;

Cuvinte cheie


educație, învățământ profesional dual, admitere, consiliere și orientare, dezvoltare profesională, carieră, rută profesională

References


Achiri, I. (2014). Reconceptualizarea învăţământului liceal: aspecte de politici educaţionale. In conference: Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne, Chişinău, Moldova, 11-12 decembrie 2014, 178-182, available at: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/178-182_11.pdf (accesed: 07.03.2021).

Alexandrescu, P. (2009). Starea actuală a educației și a învățământului în România. Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XX (5-6), 495-510.

Axinte, R. (2018). Modelul constructivist de consiliere și percepția elevilor asupra carierei, Revista de Pedagogie/Journal of Pedagogy, LXVI (2), 139-160.

Clenciu, A-D. (2016). Stadiile, strategiile și eficiența carierei/Stages, strategies and efficiency of the career. Annals of „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Educational Science series, Nr. 1, 34-44.

Gheba, A. (2018). Admiterea la liceu în România: o analiza din perspectiva mecanismelor de repartizare. Sfera Politicii, nr. 3-4 (197-198), 102-126.

Hatos, A. (2008). Impactul segregării și diferențierii asupra performanțelor școlare ale elevilor din clasele 10-12. O analiză multinivel. Calitatea Vieţii, XIX (1-2), 141-158.

Ion, E. (2015). Factori motivaționali în opțiunea educațională și profesională a absolvenților de gimnaziu/Motivational factors for secondary school graduates’ educational and professional options. . Annals of”Constantin Brâncuşi” University of din Târgu Jiu, Educational Science series, Nr. 4, 18-28.

Jigău, M. (2009). Formarea profesională continuă în România. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei.

Ministerul Educației și Cercetării. https://www.edu.ro/etichete/învățământ-dual

Samoilă, M-E. (2011). Educational dimensions for active citizenship and volunteering in multicultural societies. Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University Press, Vol 4, No 1, Sociology and Social Work - Tom IV, 57-66.
DOI: https://doi.org/10.47743/asas-2021-1-633

Refbacks

  • There are currently no refbacks.