ORGANIZATIONAL STRUCTURE ANALYSIS OF EUROPEAN FUNDS MANAGEMENT IN TIMIS COUNTY - RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGY OF SME`S

Authors

  • Marius VASILUŢĂ-ȘTEFĂNESCU PhD in Sociology, Department of Sociology, Faculty of Sociology and Psychology, West University of Timişoara, Romania, Address: Bvd. Pârvan Nr.4, Timisoara, Romania, Phone: 0040723005424

Keywords:

organizational sociology, SME`s Timis County, institutional and organizational management capacity, institutional bovarysm, organizational and institutional building

Abstract

Our presentation is based on sociological research on the management structures of European funds and development prospects of SME`s in Timis County. Methodological, conceptual apparatus operationalize concepts such as institutional and organizational capacity management, bureaucratic organization, building organizational and institutional continuity/discontinuity, profession assumption, assuming institutional identity, institutional bovarysm and model of good practice. The applicative contribution of this diagnosis is reflected in the analysis of employee perceptions of management capacity in organizational and institutional terms on management and implementation authorities in Timis County, in order to absorb European funds. Advanced hypothesis that guides the entire procedure correlate variables: exploring awareness of specific dimensions of European integration on field as dynamic phenomenon, respectively professional and institutional level identification with variable capacity management in terms of organizational and institutional management authorities and implementation. Main results capture the degree of construction vs. institutional and organizational continuity, the degree of manifestation of institutional bovarysm (Buzărnescu 1998), assuming the profession and degree of institutional identity and identify the best practices at the institutional and organizational authorities of the management and implementation of EU funds in the county Timis.

References

Băbăiţă, I., Duţă, A., Imbrescu, I. (2003). Microeconomie. Editura de Vest, Timişoara.

Buzărnescu, Ş. (1998). Bovarismul instituional şi reforma românească. Editura Augusta, Timișoara.

Buzărnescu, Ş. (2008). Sociologia conducerii. Editura de Vest, Timișoara.

Chelcea, S. (1998). Chestionarul sociologic. In Chelcea, S., Marginean I., Cauc, I., Cercetarea sociologică, 175-267. Editura Destin, Deva.

Ciocarlie, V.P., Vasiluță-Ștefănescu, M., Țiru, L.G. (2013). The incidence of values in determining migration as an agent of change of the social space. The attitude towards homosexuality, abortion and divorce amongst international migrants from Timişoara. European Review of Applied Sociology, 6(7), 24-36.

Goian, C., Vasiluță Stefanescu, M. (2013). Profesionalizarea prin intermediul mastera-tu¬lui în economie socială – dimensiune a parteneriatului între comunităţi, mediul de afaceri şi cel educaţional universitar, Revista de Economie Socială, II, 5, 175-187.

Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management, Inside our Strange World of Organizations. Free Press, New York.

Newstrom, J. and Davis, K. (1993). Organization Behavior: Human Behavior at Work. Mcgraw-Hill, New York.

Nohria, N. and Berkley, J.D. (1992). Beyond the Hype: Rediscovering the Essence of Management. Harvard Business School Press, Boston.

North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, Cambridge.

Păşcuţă, I. (2001). Metodologia cercetării sociologice. Ed. Eurostampa, Timişoara.

Rotariu, T. and Iluţ, P. (1997). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Polirom, Iaşi.

Rowley, R. and Roevens, J. (2007). Organize with chaos. Management Books, Cirencester.

Schein, E.H. (1993). On Dialogue, Culture and Organizational Learning, Orga-nizational Dynamics. Winter.

Scott, W.R. (2004). Instituţii şi organizaţii. Polirom, Iaşi.

Stănescu, S. 2007. Uniunea Europeană ca factor al dezvoltării sociale. In Zamfir, C., Stanescu, S. (eds.) Enciclopedia dezvoltării sociale, 601-604. Polirom, Iași.

Stănescu, S.M., Luca, C., Rusu, O. (2012). Reglementări cu impact comunitar și națio-nal asupra domeniului economiei sociale, Revista de Economie Socială, 11(2), 3-23.

Stănescu, S.M., (ed.), Asiminei, R., Rusu, O., Vîrjan, D. (2012). Profit pentru oameni – raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, România.

Stănescu, S.M. (2013). Innovatory employment in social economy: busting social entrepreneurship versus regulating social insertion enterprises, Revista de Cercetare și Intervenție Socială, 43, 142-154

Stănescu, S.M. (ed.), Asiminei R., Vîrjan, D. (2013). Raport de recomandări al eco-nomiei sociale. România 2013 Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare România.

Vasile, V., Stănescu, S.M., Bălan, M. (2013). Promoting the Quality of Life – Chal-lenges of Innovative Models versus Payment Policies. In Zamfir, E., Maggino, F. (eds.) The right to happiness, the relation between happiness and the quality of life, 130-137. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.

Vasiluţă-Ştefănescu, M. (ed.) (2012). Socio-Economical Regional Bases of European Integration, In Vasiluţă-Ştefănescu, M. (ed.). Discovering current research trends in sociological doctoral and postdoctoral studies, p. 24, Brumar, Timişoara.

Vasiluță-Ștefănescu, M., Vasiluţă-Ștefănescu, A. (2012). Dimensions of Ongoing Role Institutionalization: Romanian Women Managers Representations on Factors Influencing Career Development. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 39, 82-99.

Vlăsceanu, M. (1993). Psihosociologia organizaţiilor şi conducerii, Editura Paideia, Bucureşti.

Zamfir, C. (ed.) (2001), Poverty in Romania: causes, anti-poverty polcies, recom-mendations for action, United Nations Development Programme, Bucharest.

Zamfir, C. and Vlăsceanu, L., (eds.) (1993). Dicţionar de sociologie. Ed. Babel, Bucureşti.

Additional Files

Published

20-07-2015