Modelele Școlii Proces și modelele Școlii Semiotice ca repere într-o analiză critică a mass-media românești

Authors

  • Horia-Costin CHIRIAC Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi

Keywords:

media, communication models, semiotics, The Process School, The Semiotic School

Abstract

The following paper is focused on a critical analysis of some aspects regarding the profile of Romanian media. As a starting point in our endeavor we are going to use the communication models developed within two Classical Schools of Communication Theory: the Process School and the Semiotic School. The first school is centered on the stages of communication process, whilst the second school is centered on the meaning of messages which is often enriched at the social level. Starting from this particularity of the models, we intend to make a few observations regarding the complicated and quite specific relationship between Romanian media and its public.

References

ActiveWatch, Raportul FreeEx Libertatea Presei în România 2015-2016

BARTHES, Roland. 1986. Elements of Semiology. New York: Hill and Wang.

BERTRAND Jean-Claude (coord.). 2001. O introducere în presa scrisă și vorbită. Iași: Editura Polirom.

BONDREA, Aurelian. 2007. Sociologia opiniei publice și a mass-media. București: Editura Fundației „România de mâine”.

ECO, Umberto. 1976. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.

GHIȚĂ, Izabella. 2007. „Rolul Mass Mediei românești în formarea opiniei publice”. Communication and Argumentation in the Public Sphere 1(2): 241-250.

GRIGORYAN, Mark. 2008. Manual de jurnalism. Chișinău: Prepress, Centrul Independent de Jurnalism.

ROTAR Corina şi LEPĂDATU Ioana. 2013. „Teoria Stabilirii Agendei în Presa Scrisă Românească”. Management Intercultural 3 (29): 302-3012.

SAINTENY, Guillaume. 1994. „Les medias français face à l`écologisme”. Réseaux 12 (65): 87-105

DE SAUSSURE, Ferdinand. 1995. Cours de linguistique générale, Paris: Payot & Rivages.

SHANNON Claude. 1952. The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press.

TRAN Vasile şi STĂNCIUGELU Irina. 2003. Teoria Comunicării, București: Editura comunicare.ro.

VELICU Anca. 2011. „Moduri de mediatizare în presa scrisă a problemei violenței televizuale”. Revista Română de Sociologie 22 (5-6): 449-479.

Downloads

Published

04/11/2017

Issue

Section

INTERPRETĂRI ŞI APLICAŢII SEMIOTICE