BY “LANGUAGE OF LIGHT” COMMUNION: ON THE PERENNITY OF THE ROMANIAN ARCHETYPES: FROM ARCHAIC INTUITION TO SCIENTIFIC RATIONALITY

Authors

  • Traian D. STĂNCIULESCU Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi.
  • Aritia D. POENARU Institutul Naţional de Inventică.

Keywords:

Archetypes of light, Connection, Nature and culture, Synergy, Harmonization

Abstract

The ARCHETYPAL CONNECTION between human and cosmos – mediated by the power of a specific LIGHT (information-energy) – was implicitly present in the traditional human creation by a double manifestation: a) a natural one, contributing to the bio-psychical health optimization by the objective resonance upon the human body of the materials, colors and forms used in popular clothing, utilitarian instruments, architecture, etc., on the one hand, respectively to the energizing ritualistic / symbolical practices of dance, music, speech, on the other hand; b) a cultural one, spiritually/mentally optimizing the human being by permanently informing that he/she is both a divine and cosmic creation. The main purpose of this paper is to recuperate and to (re)valorize the force of the archetypal “language of light” for the benefit of contemporary human life.

References

BRENNAN, Barbara Ann. 1996. Mîini de lumina (Hands of light). Oradea: Editura Hungalibris.

CRAINICI, Nineta. 1997. Bioenergoterapia în tradiția milenară a poporului român. Bucureşti: Editura Miracol.

CONSTANTINESCU, Paul and Traian D. STANCIULESCU. 1993. ”Resonance as a Principle of Universal Creativity. Photonic (Quantical) Hypothesis of Information-Energy”. Revista de Inventică 12.

ELIADE, Mircea. 1978. Aspecte ale mitului. Bucureşti: Editura Univers.

EVSEEV, Ivan. 1994. Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale. Timişoara: Editura Amarcord.

FAURE, Elie. 1970. History of art. Antic art. Bucuresti: Editura Meridiane.

GHEORGHITA, Florin. 2007. Nevăzuţii de lîngă noi (The invisible near us). Bucureşti: Editura Cartea Dad.

GUJA, Cornelia. 1993. Aurele corpurilor – interfeţe cu cosmosul. Bucureşti: Editura Enciclopedică.

KERNBACH, Victor. 1989. Dicţionar de mitologie generală. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

MARCUS, Solomon. 1985. „Tipuri de înţelegere în cunoaşterea contemporană”. In Cartea interferenţelor, coord de Stefan Berceanu ş.a. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

POENARU, Aritia. 2005. Vestimentatia luminii (Vestments of light). Iaşi: Editura Performantica.

POENARU, Aritia. 2012.„Geometria sacră. Limbaj al comuniunii umane”. Analele Stiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, Seria Știinţe ale comunicării 5.

POPP, F.A., LI, K. H., GU, Q. 1989. Recent Advances in Biophoton Research and its Applications. New Jersey London:World Scientific Publishing.

STANCIULESCU, Traian D. 1985. “Un posibil mo­del cosmologic” (A possible cosmogonic model). Tribuna 47.

STANCIULESCU, Traian D. 1996. „Fundamente ontogenetice ale limbajului creativ”. In Performantica. Interferenţe, sinergii, confluenţe, editat de Belous, V., Stanciulescu, T. D., Teodorescu, H., Ungureanu, A. Iaşi: Editura Performantica.

STANCIULESCU, Traian D. 2003. Signs of light. A biophotonic approach to human (meta)physical fundamentals. Iasi-Geneva: Editura Cristal-Concept & WDO.

STANCIULESCU, Traian D. (coord.). 2005. Biophotonic nanotechnologie for textile industry. Human health optimization by BIOPHOTONTEX clothing, CEEX 32/2005. Bucureşti: MATNATECH.

STANCIULESCU, Traian and V. ISAC. 2006. Fundamentele valorii. Arhetipuri ale spiritului românesc. Iaşi: Performantica.

STANCIULESCU, Traian and Daniela MANU. 2002. Fundamentele biofotonicii (Biophotonic fundamentals), Iasi: Performantica.

STANCIULESCU, Traian and Aritia POENARU. 2005. Biophotonic clothing complex for optimizing human health, invention patent, OSIM, Bucuresti.

VULCANESCU, Romulus. 1972. Coloana cerului (The sky column). Bucureşti: Academia Română.

Downloads

Issue

Section

INTERPRETĂRI ŞI APLICAŢII SEMIOTICE