UN MOMENT DIN ISTORIA RELAȚIILOR POLITICE ROMÂNO-RUSE: NICOLAE TITULESCU ŞI TEZAURUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA

Authors

  • MARIUS HRISCU PhD candidate Faculty of History Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Keywords:

Nicolae Titulescu, Romania, Romanian Treasure, Moscow, Russia.

Abstract

In the autumn of 1916, after the occupation of the greatest part of our country’s territory by the Central Powers, the leadership of the state, the central institutions and a great part of the population took refuge in Iasi. In these conditions it was decided the transportation of the Romanian treasure in Moscow. 
I.C.Bratianu government, with Nicolae Titulescu (minister of finances between July 10, 1917 and January 26, 1918), was especially accused for sending,on July 27/August 9 1917, the second charge of the Romanian treasure in Moscow after the start of the Bolshevic Revolution in 1917 when the internal conditions in Russia had deteriorated.
We consider these accusations ungrounded as at that moment the Romanian government, the prime-minister particularly had no other choice. If the treasure had remained in the country, there would have been the risk to be captured by the armies of the Central Powers. We share the opinion that the risk would not have been eliminated if the treasure had been transported at large distances, in Great Britain, United States of America, or Japan. For this reason, the allied states refused to guarantee the transportation of the Romanian treasure. On the other hand, from Titulescu’s statements results that the transportation of the Romanian treasure in Moscow had been thought as a temporary solution, being sent later in another country. 
The problem of the Romanian treasure in Moscow keeps on stir ring the interest of the political authorities, historians and of a large audience and it is a moment of the political relations between Romania and Russia.

References

Agrigoroaiei Ion, Palade Gheorghe, Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940), Chişinãu, Editura Universitas, 1993.

Bold Emilian, Locovei Sorin Ovidiu, Relaţii româno-sovietice (1918-1941), Iaşi, Casa Editorialã Demiurg, 2008.

Bãicoianu Constantin I., Istoria politicei noastre monetare şi a Bãncii Naţionale. 1914-1920, vol. al III-lea, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului . Imprimeria Naţionalã, 1933.

Calafeteanu Ion, Nicolae Titulescu şi Tezaurul României de la Moscova (1917), în Nicolae Titulescu. Eternitatea unui destin exemplar, (coord. Laurenţiu Guţicã-Florescu, Dorin Teodorescu), Slatina, Editura "Universitatea pentru toţi", 2005.

Ciupercã I., România în faţa recunoaşterii unitãţii naţionale.Repere, Iaşi,Editura Universitãţii "Al. I.Cuza",1996.

Kiriţescu Constantin, Istoria rãzboiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol. al II-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1989.

Moisuc Viorica (coord.), Tezaurul României la Moscova. Documente (1916-1917), Bucureşti, Editura Globus, 1993.

Negrea Radu, Tezaurul naţional în pribegie, în "Magazin Istoric", anul XXVI, nr. 4 (301), aprilie 1992.

Pãunescu Cristian, Marian Ştefan, Tezaurul Bãncii Naţionale a României la Moscova. Documente, Cuvânt înainte Mugur Isãrescu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Magazin Istoric, 1999.

Relaţiile româno-sovietice. Documente, vol. al II-lea, 1935–1941, (responsabil volum Costin Ionescu), Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2003 .

Romaşcanu Mihail Gr., Tezaurul român de la Moscova, Bucureşti, Editura Cartea Româneascã, 1934.

Rosetti Radu R., Mãrturisiri (1914-1919), vol. al III-lea, Ediţie îngrijitã, studiu introductiv şi note de Maria Georgescu, Editura Modelism, Bucureşti, 1997.

Published

14-05-2015