VALENTE TRANSDISCIPLINARE ÎN EPISTEMOLOGIA POLITICÃ

Authors

  • SILVIU-PETRU GRECU PhD student, teaching assistant Department of Political Science Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Keywords:

uncertainty, political epistemology, transdisciplinarity, models, scientific knowledge, objectivity, political sciences

Abstract

The aim of this article is to underline the main transformations of scientific knowledge in social and political epistemology. In this context the article wants to focus upon three main directions: uncertainty of scientific knowledge, inter and trans-disciplinarily and also the possibility of optimization the scientific design of political inquiry through quantitative or mathematical models. The main objective of this paper is to observe to the normative level the possibility of mathematical optimization of the social scientific research. Therefore, in the post-modern context we can observe a lot of influences between different disciplines or sciences. This manner of understanding the reality is not only properly for natural sciences. Social and political sciences have started to use mathematical algorithms or econometric models for a high level of objectivity in specific design of research. We try to advocate for mathematical optimization of scientific knowledge in the context of relativity and uncertainty.

References

Apter David, Introduction to Political Analysis, Winthrop Publishers, Inc, Cambridge, Massachusetts, 1977

Bauman Zigmund, Etica postmodernă, Ed. Amacord, Timişoara, 2000

Berlin Isaiah, Adevăratul studiu al omenirii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 2001

Bunge Mario, Ştiinţă şi filosofie, Ed. Politică, Bucureşti, 1984

Fesa Roberto (Ed.), Cognitive structures in scientific inquiry, Rodopi, Amsterdam, New York, 2005

Goldman Alvin, A causal theory of knowing, în Michael Huemer, Epistemology Contemporary Readings, Routledge, London and New York, 2005

Goodin Robert, Klingemann Hans-Dieter, Manual de ştiinţa politică, Ed. Polirom, Iaşi, 2005

Habermas Jürgen, Discursul filosofic al moderniăţii, Ed. ALL, Bucureşti, 2000

King Garry, Keohane Robert, Verba Sidney, Fundamentele cercetării sociale, Ed. Polirom, Iaşi, 2000

Kuhn Thomas, Structura Revoluţiilor Ştiinţifice, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008

Lecourt Daniel (coord.), Dicţionar de istoria şi filosofia ştiinţelor, Ed. Polirom, Iaşi, 2005

Lyotard Jean Francois, Condiţia postmodernă. Ed. Babel, Bucureşti, 1993

MacIntyre Alisdair, Tratat de morală, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998

Murarry Karanik (ed.), Exploring avenues to interdisciplinary research, From cross-to to multi-to Interdisciplinarity, Nottingan University Press, 2009

Reid Constance, A long way from Euclid, Library of Congress, USA, 1963

Schrag Kelvin, Resursele raţionalităţii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1999

Sharon J. Derry, Interdisciplinary Collaboration, LEA Publishers, London, 2005

Stănciugelu Irina, Prefixul „post” al modernităţii noastre, Ed. Trei, Bucureşti, 2002,

Thiele Leslie Paul, Thinking politics, Perspectives in ancient, modern and postmodern theory, Chatham House Publisher, New York & London, 2002

Topper Keith, The disorder of political inquiry, Harvard University Press, London 2005

Trigg Roger, Înţelegerea ştiinţei sociale, o introducere filosofică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1996

Published

14-05-2015