CODURI ALE COMUNICĂRII TEXTUALE: DESPRE VIRTUŢILE ANALITICE ALE SEMIOTICII

Authors

  • Ana-Daniela BAHRIN Liceul ”Vasile Alecsandri” Iași.

Keywords:

Semiotics, Philosophical & Literary texts, Codes, Semiotic methodology

Abstract

The paper represents a plea for applying the semiotic theory and methodology in the cases of philosophic / literary texts-discours. In this way, the author is implicitly using the semiotic language and codes for arguing the virtues of the structural analysis, of syntactic, semantic and pragmatic interpretation of the texts and, finally, of assuming them as a situational (communicational) semiosis.

References

RICOEUR, Paul. 1984. Metafora vie. Bucureşti: Editura Univers.

RÂMBU, Nicolae. 1998. Prelegeri de hermeneuticǎ. Bucureşti: Editura Didacticǎ şi Pedagogicǎ.

RÂMBU, Nicolae. 2010.Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii. Cluj-Napoca: Editura Grinta.

RORTY, Richard. 2000. Obiectivitate, Relativism şi Adevăr. Iași: Editura Institutul European.

ROTILĂ, Viorel. 2010. Tragicul în filosofia existenţialistă franceză. Iaşi: Editura Universității „Al. I. Cuza”.

ROVENŢA, Frumuşani, Daniel. 1995. Semiotica discursului ştiinţific. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

ROŞCA, D. D. 2004. Existenţa tragică. Bucureşti: Editura Humanitas.

ROUSSET, Jean. 1970. Literatura barocului în Franţa: Circe şi păunul. Bucureşti: Editura Univers.

RUSU, Anca Maria. 2009. Cercurile concentrice ale absurdului. Iași: Editura Artes.

SARTRE, Jean Paul. 2000. Adevăr şi Existenţă. Iași: Editura Polirom.

SARTRE, Jean Paul. 2004. Fiinţa şi neantul. Piteşti: Editura Paralela.

SCHELER, Max. 1977. Fenomenul tragic, Moarte şi Supravieţuire. Bucureşti: Editura Univers.

SEBEOK, Thomas. 1985. Writings on te General Theory of Sings by Charles Morris. The Hague, Paris: Moutons.

SIMUŢ, Andrei. 2007. Literatura Traumei. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii.

STĂNCIULESCU, D. Traian. 2005. De la întuneric la lumină. Semiotica păcatului originar. Iași: Editura Performantica.

STĂNCIULESCU, D. Traian. 2005. Miturile Creaţiei, lecturi semiotice. Iași: Editura Performantica.

STĂNCIULESCU, D. Traian. 2007. O semiotică a discursului politic. Iași: Editura Performantica, Iaşi.

STǍNCIULESCU, D. Traian. 2005. Introducere în filosofia creaţiei umane. Iași: Editura Junimea.

STĂNCIULESCU D. Traian. 2004. La început a fost semnul, o altă introducere în semiotică. Iași: Editura Performantica.

VATTIMO, Giani. 2000. Etica interpretării. Constanţa: Editura Pontica.

VASILESCU, Mircea. 2002. Iubite cetitorule... Lectură, public şi comunicare în cultura română veche. Braşov: Editura Paralela 45.

VLAD, Carme. 1994., Sensul, dimensiune esenţială a textului. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

VLAD, Carmen. 1982. Semiotica criticii literare. Bucureşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.

Downloads

Issue

Section

INTERPRETĂRI ŞI APLICAŢII SEMIOTICE