TRAGICUL CA „FUNCŢIE-SEMN” A CONDIŢIEI UMANE: O RECUPERARE SINTACTICĂ (2)

Authors

  • Ana-Daniela BAHRIN Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi.

Keywords:

destiny, human condition, transgression, syntax, sublime.

Abstract

My paper addresses the subject of the invariable structures of tragic, namely destiny, limit, ethical hero, tragic freedom, rebellion, conflict, tragic guilt, ineluctable fate, tragic loss, sacred, catharsis and sublime. The main objective of my research is to find suitable definitions for each of these concepts. In order to accomplish this aim, I embark on a philosophical survey of the antic and modern contributions concerning the structures of tragic. In the final section, I also suggest a way to integrate the specific results of my analysis. The syntax of tragic is described by means of a graph model.

References

ARENDT, Hannah. 1999. Condiţia umană. Bucureşti: Editura Politică.

BEAUFRET, Jean. 1999. Lecţii de filosofie. Timişoara: Editura Amarcord.

BIBERI, Ion. 2000. Thanatos: Psihologia Morţii. Bucureşti: Editura Curtea Veche.

CAMUS, Albert. 1976. Eseuri. Bucureşti: Editura Univers.

CUSSET, Cristophe.1997. Tragedia greacă. Iaşi: Editura Institutul European.

De UNAMUNO, Miguel. 1997. Despre sentimentul tragic al vieţii, la oameni şi la popoare. Iaşi: Editura Institutul European.

DOMENACH, Jean-Marie. 1978. Întoarcerea tragicului. Bucureşti: Editura Univers.

GRAMATOPOL, Mihai. 2000. Moira. Mythos. Dramă. Bucureşti: Editura Univers.

GUY, Rachet. 1980. Tragedia greacă. Bucureşti: Editura Univers.

LIICEANU, Gabriel. 2005. Tragicul. O Fenomenologie tragicului. Bucureşti: Editura Humanitas.

MARIN, Marian. 1995. Oedip sau despre sensul eroic al existenţei în dramă. Bucureşti: Editura Minerva.

MEYER, Michel. 2006. Comicul şi tragicul, Perspective asupra teatrului şi istoriei sale. Iaşi: Editura „Al. I. Cuza”.

MUNTEANU, Romul. 1970. Farsa tragică. Bucureşti: Editura Univers.

NIETZSCHE, Friedrich.2002. Naşterea tragediei. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

SOPHOCLES. 1965. Teatru, vol. II, Oedip la Colonos. Bucureşti: Editura pentru Literatură.

SORESCU, Roxana. 1983. Liricul şi tragicul. Bucureşti: Editura Cartea Românească.

VOLKELT, Johannes. 1978. Estetica tragicului. Bucureşti: Editura Univers.

ZANC, Grigore. 2002. Hamlet între vocaţie şi datorie morală. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

Downloads

Published

05/22/2015

Issue

Section

PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN ŞTIINŢELE COMUNICĂRII