PRO ŞI CONTRA PUBLICITĂŢII ADRESATE COPIILOR

Authors

  • Alexandra-Gabriela CONSTANTINESCU Universitatea din Bucureşti

Keywords:

Advertising for children, Advertising effects, Relation between media-advertising, Regulation of media content, Advertising effectiveness

Abstract

Article makes a review of opinions about existing opportunities in advertising for children, given that there are many who argue that children’s advertising it is an unethical practice. After a brief overview of several definitions of advertising, the article presents the critical views on advertising in whole. Regulation of advertising content is also presented, followed by an analysis of what is allowed and not allowed in advertising for children. It comes inevitably to discuss the role of advertising in the functioning of the media, presenting two opposing views: advertising is deciding the media content, or the public is the one who decides the media content.

References

ARENS, William F. şi Courtaland L. BOVÉE. 1995. Contemporary Advertising. Boston: Richard D. Irwin, Inc.

CHELCEA, Septimiu. 1998. „Publicitate”. În Dicţionar de sociologie, coord. de Cătălin Zamfir şi Lazăr Vlăsceanu, 477-478. Bucureşti: Editura Babel.

DAYAN, Armand. 1992. La Publicite. Paris: Presse Universitaire de France.

DRĂGAN, Ioan. 1996. Paradigme ale comunicării de masă. Bucureşti: Casa de Editură şi Presă “Şansa”.

LAGNEAU, Gerard. 1996. „La publicité”. În Dictionnaire de Sociologie. Boudon, Raymond (ed.), 184. Paris: Larousse.

LOCHARD, Guy şi Henri BOYER. 1998. Comunicarea mediatică. Iaşi: Institutul European.

MOLDOVEANU, Maria şi Dorina MIRON. 1995. Psihologia reclamei: publicitatea în afaceri. Bucureşti: Editura Libra.

PATRICHE, Dumitru. 1991. Marketing în economia de piaţă. Bucureşti: Editura Optimal.

PETRE, Gabriela. 1999. “Publicitatea şi mass-media”. În Universul Media, 3.

SAUVET, T. 1975. Dictionnaire economique et social. Paris : Larousse.

WEILBACHER, William M. 1984. Advertising. New-York: McMillan Publishing Company.

WIEDEMANN, Jack G. 1993. Dictionary of Advertising. Lincolnwood, Illinois, U.S.A.: National Textbook Company.

WILSON, Stan Le Roy. 1993. Mass-media/mass-culture. An Introduction. McGraw Hill, Inc. Capital, nr. 52 din 24 decembrie 1998, nr. 5 din 3 februarie 2000, nr. 17 din 27 aprilie 2000. Le Petit Larousse. 1998. Paris: Larousse.

Downloads

Issue

Section

EFECTE ALE DISCURSULUI PUBLICITAR