Vol. 60 No. 1 (2018): Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (SERIE NOUĂ‚ Secțiunea Filosofie - Tomul LX / 2018