FROM BULLYING TO CYBERBULLYING IN THE CONTEXT OF ONLINE EDUCATION

Authors

  • CARMEN PALAGHIA Lect. PhD, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, Department of Sociology and Social Work, Bulevardul Carol I nr. 11, 700506, Iasi, Romania

DOI:

https://doi.org/10.47743/asas-2021-1-631

Keywords:

bullying, cyberbullying, cybermobbing, cyberstalking, online school, prevention, intervention.

Abstract

The specialty literature is remarked by the presentation of negative facts and phenomena, some of which are particularly serious, such as bullying and cyberbullying. Authors such as Olweus (1993), Smith and Sharp (1994), Rigby (2007), Belsey (2005), Shariff (2009), etc. draw the attention to two categories of people, the ones who abuse and the ones who are victims of the aggression. The online school also brings along the extension of the cyberbullying phenomenon. In previous years, traditional bullying started in school and continued in the online environment, but now all the interaction has been transferred to the cyber environment. We note phenomena such as: cyberbullying, cybermobbing or cyberstalking etc., and we could say that they seem to occur in the online environment in a kind of avalanche that exceeds our imagination whereas the phenomenon is explained primarily by the impossibility to trace the perpetrator. The article presents ways to prevent the phenomenon of bullying and cyberbullying, as well as legislative and institutional aspects, intervention measures aimed at reducing the phenomenon of bullying, directly or virtually, especially at the national level.

References

Belsey, B. (2005). Cyberbullying: an emerging threat to the „always on” generation. Available at: http://www.cyberbullying.ca/.

Cojocaru, Șt. (2002). Vulnerabilitate socială și intervenție socială. In Miftode V. (Ed.), Populații vulnerabile și fenomene de auto-marginalizare. Editura Lumen.

Cojocaru, Șt. (2005). Metode apreciative în asistența socială. Editura Polirom.

Cusson, M. (2006). Prevenirea delincvenței. Editura Gramar.

Cyberbullying Research Center (2015). What is Cyberbullying?. Available at: http://cyberbullying.org/what-is-cyberbullying.

Katzer C. (2018). Cyberpsihologia. Viața în rețea. Cum ne schimbă internetul? Editura ALL.

Irimescu, G. (2016). A new image of violence against children – bullying type behavior. Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, IX(1), 5-20.

Neamțu, C. (2011). Specificul asistenței sociale în școală. In Tratatul de asistență socială. Editura Polirom.

Olweus, D. (1993). Bullying at school, Malden, MA, Blackwell

Openshaw, L. (2008). Social Work in Schools. Principles and practice. The Guilford Press.

Palaghia, C. (2016). Dimensiuni ale devianței școlare. De la identificare la prevenție. Editura Pro Universitaria.

Palaghia, C. (2018). „Jocurile morții”, între sinucidere și cyberbullying. O analiză asupra riscurilor la care sunt expuși copiii în mediul virtual. Revista de Asistență Socială, XVII(2),1-11.

Palaghia, C. (2019a). The dynamic of the aggressor-victim relationship specific to the school bullying and cyberbullying phenomenon. In Social Research Reports, 11(2), 37-48.

Palaghia, C. (2019b). Student violence in the current educational context: bullying and cyberbullying. In Rusu, M., Diaconu, C.-M., Doncean, M., Alecu, C.-I. (Eds.), Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere, XXXIV. Editura Performantica.

Pânișoară, G., Chirca, R. (2019). Bullying și cyberbullying. In Enea, V. (Ed.), Intervenții psihologice în școală. Editura Polirom.

Rigby, K. (2007). Bullying in schools: and what to do about it. ACER Press.

Sandu, M. (2017). Protecția umană prin control social. Bazele sau fundamentele asistenței sociale moderne. In Gavriluță, C. (Ed.), Sociologia la Alma Mater Iassiensis. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Shariff, S. (2009). Confronting Cyber-Bullying. What schools need to know to control misconduct and avoid legal consequences. Cambridge University Press.

Smith, P.K., Sharp, S. (1994). School bullying. Insights and perspectives. Routledge.

Șoitu, D. (2011). Consilierea între profesie și serviciu social. In Tratatul de asistență socială. Coord. G. Neamtu, Editura Polirom, pp. 581-612.

Șoitu, D. (2015). Resilience and vulnerability: competing social paradigms?. Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, VIII(1), 7-15.

*** Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state.

*** Legea educației naționale nr.1/2011.

*** Legea nr. 35/2007, privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

*** Legea 129 din 15 iulie 2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

*** Legea 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

*** Legea 221 din 18 noiembrie 2019, pentru prevenirea și combaterea bullyingului.

*** Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*** Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 1.409/2007, privind aprobarea Strategiei pentru reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

*** Ordinul Nr. 4343 din 27 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 492 din 10 iunie 2020, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor privind violența psihologică-bullying.

*** Ordinul de ministru nr. 4390/7.06.2012, înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

*** Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului.

*** Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

*** Ordinul nr. 5115 din 15 decembrie 2014, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

*** https://www.edu.ro/normele metodologice de aplicare a legii împotriva bullyingului.

Additional Files

Published

26-07-2021