THE PRESENCE OF WOMEN ON THE ROMANIAN POLITICAL SCENE

Authors

  • Costel Marian DALBAN

DOI:

https://doi.org/10.47743/asas-2020-1-594

Keywords:

gender representation, political parties, women

Abstract

This article aims to present a representation of women within the Romanian Parliament from 1990 to 2020, their ascension to the positions of the Romanian governments in the post-December period or to positions obtained by electoral ballot in local councils, county councils, territorial administrative units. Women's participation and political representation varies dramatically within a country, depending on institutions and social context. In this article we selectively analyze gender literature in politics, highlighting women's formal political participation.We also expose a number of traditional explanations for the political participation and representation of women, their presence on the electoral lists and the motivation to run, the drawing up of Romania's gender political architecture in recent years and the role of institutions in supporting their participation. We will note that the equal representation of women and men in political decision-making is an aspect of human rights and social justice, as well as an essential requirement of the functioning of a democratic society, but it is noted that Romania is under-representing women and thus a democratic deficit that undermines the legitimacy of decision-making makes itself present. Supply and demand factors will be a solid benchmark in the research of the identified domain, as well as the analysis of national and international reports and databases.

Author Biography

Costel Marian DALBAN

Ph.D. student, Department of Sociology and Social Work, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania

References

Băluță, O., Dragolea, A., & Iancu, A. (2007). Gen şi interese politice. Teorii şi practici, Polirom.

Băluță, I. (2010). Le parlement roumain à l'épreuve du genre: les femmes politiques dans la législature 2004-2008, Studia Politica: Romanian Political Science Review, 10(1), 123-151. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/44674

Băluță, I. (2012). Femeile în spațiul politic din România postcomunistă: De la „jocul” politic la construcția socială. Annals of the University of Bucharest / Political science series, 14(2), 87-95. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/39002/ssoar-annunivbuch-2012-2-baluta-Femeile_in_spatiul_politic_din.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-annunivbuch-2012-2-baluta-Femeile_in_spatiul_politic_din.pdf

Bonea, G.V. (2018). Emanciparea femeii în societatea românească și violența intrafamialală. Aspecte teoretice și viziuni socioistorice, Revista Calitatea Vieții, București. https:// www.revistacalitateavietii.ro/2018/CV-1-2018/05.pdf

Bosomitu, Ș., & Burcea M. (2012). Spectrele lui Dej, Humanitas.

Frigioiu, N. (2007). Politologie și doctrine politice, puterea imaginii și imaginarul puterii, Economica.

Inglehart, R., & Norris, P. (2003). Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World, Cambridge University Press.

Kelly, P. (2017). Politica. Idei fundamentale, Litera.

Kunovich, S. L., Paxton, P. & Hughes, M. M. (2007). Gender in Politics Sociology Research. https://scholar.smu.edu/hum_sci_sociology_research/3/

Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). Political Recruitment. Gender, Race and Class in the British Parliament, Cambridge University Press.

Ponce, A.F., & Scarrow S.E. (2020). Quotas, women's leadership and grassroots women activists: Bringing women into the party? https://doi.org/10.1111/1475-6765.12382

Rosen, J. (2013). The Effects of Political Institutions on Women's Political Representation: A Comparative Analysis of 168 Countries from 1992 to 2010. Political Research Quarterly, 66(2), 306-321. https://www.researchgate.net/publication/258180203_The_Effects_of_Political_ Institutions_on_Women's_Political_Representation_A_Comparative_Analysis_of_168_Countries_from_1992_to_2010

Ross-Sheriff, F. (2009). Women and Political Leadership. Affilia: Journal of Women and Social Work, 24(1), 3-4. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/ 0886109908326740

Stoica, V. (2003). Public Policies Concerning the Equality of Opportunities between Women and Men, 1990-2000, Romanian Journal of Society and Politics, 3(1), 192-232. http://www.rjsp.politice.ro/archive

Terzi-Barbaroșie, D. (2013). Participarea femeilor la viaţa publică şi politică din Republica Moldova, Raport elaborat în cadrul Parteneriatului Estic de Facilitare al Consiliului Europei, Chisinau. https://rm.coe.int/1680599098

Tremblay, M. (2007) Democracy, Representation, and Women: A Comparative Analysis, Democratization, 14(4), 533-553. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/ 13510340701398261

Varikas, E. (2006). Penser le sexe et le genre, PUF.

Data sources

Agenția Națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, Femeile în alegerile europarlamentare 2019. Available online at http://www.mmuncii.ro/j33/images/ Documente/MMPS/Rapoarte_si_studii_institutii_din_subordine_coordonare_autoritate/ANESFB/2019ANALIZA_EUROPARLAMENTARE_2019.pdf

Agenția Națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale 2012. Available online at http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/ESFB-StudiiAnalizaRapoarte2012/Reprezentarea_femeilor_si_a_barbatilor_in_alegerile_locale_2012.pdf

Asociația comunelor din România, Available online at https://www.acor.ro/acor/membrii-acor

Autoritatea Electorală Permanentă, (2016). Raport privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Autoritățile Administrației publice locale din anul 2016. Available online at https://roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2017/07/Raport-locale-2016.pdf

Biroul Electoral Central, (2008). Candidați pentru funcția de primar și președinte de consiliu judetean. Available online at http://beclocale2008.roaep.ro/candidati.html

Biroul Electoral Central, (2008). Alegeri Parlamentare 30.11.2008, Defalcare candidați pe partide și sexe. Available online at http://becparlamentare2008.roaep.ro/statis/ Defalcare%20candidati%20pe%20partide%20si%20sexe

Biroul Electoral Central, (2012). Candidați pentru funcția de primar și președinte de consiliu judetean. Available online at http://beclocale2012.roaep.ro/candidati.html

Biroul Electoral Central, (2016). Candidați pentru funcția de primar și președinte de consiliu judetean. Available online at http://2016bec.ro/candidati/index.html

Biroul Permanent, https://www.senat.ro/ComponentaComisii.aspx?Zi=&ComisieID= d116fa54-aa63-42fc-a172-dbecc0988b64 (date valabile pentru iunie 2020)

Biroul Electoral Central, Alegeri din România din 2004 până în prezent. Available online at http://www.roaep.ro/istoric/

Biroul Electoral Central, (2016). Alegerile din România pentru Senat și Camera Deputatilor 11.12.2016. Available online at http://parlamentare2016.bec.ro/index.html

Biroul Electoral Central, (2008). Alegerile din România pentru Senat și Camera Deputatilor 30.11.2008. Available online at http://becparlamentare2008.roaep.ro/index.html

Camera Deputaților, (2002). Participarea Femeilor în viața politică din România, Available online at http://www.cdep.ro/comisii/integrare/pdf/2002/soe/femei_in_politica.pdf

Camera deputaților, Grupuri Parlamentare ale legislaturii 2016-prezent, http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.gp?idl=1 (DATE VALABILE PENTRU IUNIE 2020)

Cartea Albă a alegerilor parlamentare și prezidențiale 2004, Available online at https://roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/06/cartea_alba_alegeri_2004.pdf

Camera Deputaților, (2020), Componența biroului permanent, Available online at http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.bp?poz=1 (date valabile pentru iunie 2020)

Council of Europe, Conventia europeana a drepturilor omului, Available online at https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf

Consiliul Provizoriu de Uniune Naționala, (1990). Rezultatul alegerilor din 20 mai 1990, Monitorul Oficial al României, Nr.81-82. Available online at http://www.roaep.ro/ alegeri_1990/wp-content/uploads/81-82.pdf

Cum a evoluat numarul femeilor din Parlament, in ultimii 22 de ani, (2013), Available online at https://ziare.com/politica/parlamentari/cum-a-evoluat-numarul-femeilor-din-parlament-in-ultimii-22-de-ani-1218682

Hamilton, M. A., (1932). Women in politics, Available online at https:// onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1111/j.1467-923X.1932.tb02015.x

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor vârsnice,(2012) Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile parlamentare din 2012. Situaţia candidaturilor şi a mandatelor atribuite în urma validării alegerilor, Available online at http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/ESFB-StudiiAnalizaRapoarte-2012/Reprezentarea_femeilor_si_a_barbatilor_in__alegerile_parlamentare_din_decembrie_2012.pdf

Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, (2005). Alegerile parlamentare și prezidențiale 28 noiembrie şi 12 decembrie 2004, Raportul misiunii OSCE/ODIHR pentru evaluarea alegerilor, Available online at https://www.osce.org/files/f/ documents/0/e/41456.pdf

Parlamentul European, (2019). Femeile din Parlamentul European, Available online at https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190226STO28804/femeile-din-parlamentul-european-infografic

Parlamentul European, (2019). Gender mainstreaming in the European Parliament European Parliament resolution of 15 January 2019 on gender mainstreaming in the European Parliament (2018/2162(INI)). Available online at https://www.europarl.europa.eu/ doceo/document/TA-8-2019-0010_EN.pdf?redirect

Pietikäinen, S., (2012) Femeile în procesul decizional politic – calitate și egalitate, Available online at https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ REPORT+A7-2012-0029+0+DOC+XML+V0//RO

https://rm.coe.int/1680599098

http://www.becparlamentare2012.ro/rezultate.html

https://www.administratie.ro/daniela-cimpean-este-singura-femeie-presedinte-de-consiliu-judetean-din-romania/

https://www.senat.ro/EnumComisii.aspx?Permanenta=1 (date valabile pentru iunie 2020)

https://www.senat.ro/EnumGrupuri.aspx ( date vlabile pana in iunie 2020)

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.52 din lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente Legea nr.208/2015. Available online at http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=15770

Additional Files

Published

31-07-2020