THE SCHOOL DEVIANCE, A RISK FACTOR IN JUVENILE DELINQUENCY? A SOCIOLOGICAL APPROACH

Authors

  • Dennis-Theodor PÎRJU

Keywords:

social deviance, school deviance, risk factors, juvenile delinquency

Abstract

In this article we will carry out a brief analysis of the scientific connections between “school deviance” and “juvenile delinquency” phenomena. To illustrate this correlation between the two phenomena, we will begin by presenting and analyzing the writings of the great pioneers and representatives who have left their mark in deviance sociology and subsequently in delinquency sociology branch. We will continue by reviewing the notions of conformity and nonconformity in the generation of the actions deemed as deviant in the social environment, so as to identify the specific correlations between social deviance and juvenile delinquency. In the research hypothesis highlighted in this article, we consider that school deviance is a major risk factor in the etiology of juvenile delinquency, these phenomena being considered by many specialists in various fields as diseases which shall determine a range of repercussions on the psychosocial and educative trajectory among young people in the contemporary society.

Author Biography

Dennis-Theodor PÎRJU

PhD., Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi

References

Banciu, Dan; Rădulescu, Sorin (2002) Evoluții ale delincvenței juvenile în Romania. Cercetare și prevenire socială. București: Lumina Lex.

Banciu, Dan (1999), Controlul social și acțiunile sociale (concepte, teorii şi orientări juris-sociologice), București: Victor.

Boudon, R., (1997), Tratat de sociologie, Traducere din franceză de Delia Vasiliu și Anca Ene, București: Humanitas.

Boudon, Raymond; Besnard P., Cherkaoui M., Lecuyer B.-P., (1996), Dicționar de sociologie LAROUSSE, București: Univers Enciclopedic.

Cusson, Maurice (2006), Prevenirea delincvenței, București: Gramar.

Dragomirescu, V., (1976), Psihosociologia comportamentului deviant, București: Editura Științifică Enciclopedică.

Ciurlică, M., căs. Rădoi (2011), Dependența de drog și devianța socială (teză de doctorat), Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Guyau, J. M. (1885), Esquisse d”une morale sans obligation ni saction, Paris: Felix Arcan.

Ibiș, A., (2010), Sociologia Devianței Juvenile, București: Pansofia.

Miftode, V., 2003a, Tratat de Asistență Socială, vol. I. Iași: Editura Fundației AXIS.

Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., (1992), Psihologie Judiciară, București: Casa de editură și presă Șansa SRL.

Neamțu. C., (2003), Devianța școlară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament ale elevilor, Iași: Polirom.

Palaghia, C., (2012), Devianța școlară și formarea responsabilității sociale (teză de doctorat), Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Palaghia, C., (2016), Dimensiuni ale devianței școlare. De la identificare la prevenție, Editura Pro Universitaria, București.

Sandu, Maria (2017) Reacția socială împotriva criminalității. Supravegherea și asistența postpenală. Editura Pro Universitaria.

Sandu, Maria (2008a) „Violența familială – factor de risc în delincvența juvenilă”, în Revista de Cercetare și Intervenție Socială 23: 63-82.

Sandu, Maria (2008b) „Asistența socială a persoanelor deviante”, suport de curs, în Petru Bejan (coord.) Asistență Socială. Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Străchinaru. I., (1969), Devierile de conduită la copii. Studiu psihopedagogic, București: Editura Didactică și Pedagogică.

Turliuc, N., (2007), Psihosociologia comportamentului deviant. Concepte și teorii, Iași: Institutul European.

http://www.contributors.ro/administratie/justitieordine-publica/statistici-2011-

Additional Files

Published

20-12-2019