The Societal Costs of Domestic Violence – a Vector with Devastating Effects on Women

Authors

  • Lavinia Elisabeta POPP PhD. Professor, University “Eftimie Murgu” of Resiţa, Facultyof Social Sciences, Department of Theology and Social Sciences, 1-4, Traian Vuia Square (ROMANIA)
  • Felicia ANDRIONI PhD Associate Professor University of Petroşani, Faculty of Sciences, Department of Social Sciences and Humanities, 20, University Stree (ROMANIA)
  • Oana Lavinia FILIP PhD, Assistant Professor University “Eftimie Murgu” of Resiţa, Faculty of Social Sciences, Department of Theology and Social Sciences, 1-4, Traian Vuia Square (ROMANIA)

Keywords:

domestic violence, intervention project, crisis situation, assistance counseling.

Abstract

Like any social phenomenon of great magnitude, domestic violence has devastating effects on women, involving significant costs for society: direct costs (the value of services needed to treat victims of violence), social costs and economic costs. Societal dissolutions generated by domestic violence also manifest in the family structure and functions, with strong repercussions on its stability. The present study, through in-depth research into the social costs of domestic violence, aims at raising awareness of the effects of domestic violence to improve the situations that lead to a degradation of the quality of life of the human being, to a violation of the rights of women affected by any form of abuse. This study includes a comprehensive data-based analysis of services to treat victims of violence, health, quality of life, work productivity, etc. The purpose of the investigative approach was to highlight the indicators taken into account, especially the non-material ones that led to the social reaction in the immediate environment, as a necessary condition for reaching adaptation / inadequacy. The qualitative applicative research was represented by an intervention project, applied to 100 women from Caraş-Severin County. The specific techniques used were documentation, semi-structured interviews and individual counseling. Like any social phenomenon of great magnitude, domestic violence against women involves significant costs for society, physical health is impaired, mental health is endangered, self-confidence is diminished, and long-term effects are circumscribed to post-traumatic stress disorder.

References

Andreş, S. (2009). Managementul proiectelor, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa.

Auerbach, S.M, Kilmann, P.R. (1977). Crisis Intervention: A Review of Outcome Research, Psychological Bulletin, 84 (6).

Bulgaru-Iliescu, D. (2002). Anomia microsocială forme şi consecinţe, Editura Timpul, Iaşi. Caplan. G. (1964). Principles of preventive psychiatry, New York: Basic Books.

Cojocaru, Ş. (2004). Elaborarea proiectelor, Designul propunerilor de finanţare. Metodologie, modele de proiecte, comentarii, Editura Lumen, Iaşi.

Cojocaru, Ş. (2006). Proiectul de intervenţie în asistenţă socială. De la propunere de finanţare la proiectele individualizate de intervenţie, Editura Polirom, Iaşi.

Cojocaru, Ş, Cojocaru, D. (2008). Managementul de caz în domeniul protecţiei copilului.

Evaluarea serviciilor şi practicilor din România, Editura Polirom. Iaşi.

Chelcea, S, Mărginean, I., Cauc, I. (1998). Cercetarea sociologică, Editura Economica, Bucureşti.

Dănilă, O, Turliuc, M.N, Karner, A. (2009). Violenţa în familie. Teorii, particularităţi şi intervenţii specifice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

Dima, G., Beldianu, F. (2015). Violenţa domestică intervenţia coordonată a echipei multidisciplinare, Editura de Vest, Timişoara.

Dumitraşcu, H. (2012). Consilierea în Asistenţa Socială, Editura Polirom, Iaşi.

Grigorescu, A. (2007). Metodologia cercetării sociologice, Bucureşti: Editura Uranus, Bucureşti.

Hoff, L.A. (1995). People in crisis: understanding and helping, 4th, Ed. Jossey-Bass Publ. San

Francisco, CA.

Ispas, C. (coord.) (2011). Consiliere Integrativă Educaţională, Editura Mirton, Timişoara. Maloş, R.C., Miu, A.I. (2008). Managemetul proiectelor, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa.

McCollum, J.K., Bănacu, C.S. (2007). Managementul de proiect. O abordare aplicativă, Editura Universală, Bucureşti.

Miftode, V. (2002). Acţiune socială şi dezvoltare organizaţională, în, Populaţii vulnerabile şi fenomene de auto-marginalizare. Strategii de intervenţie şi efecte perverse, Editura Lumen, Iaşi.

Muntean, A. (2001). Familii şi copii în dificultate, Editura Mirton, Timişoara. Munteanu, A, Muntean, A. (2011). Violenţă, Traumă, Rezilienţă, Editura Polirom, Iaşi. Neamţu, G. (coord.) (2011). Tratat de Asistenţă Socială, Editura Polirom, Iaşi.

Ferréol, G., Neculau, A. (coord.) (2003). Violenţa. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iaşi. Pătrioară, M. (2003). Abuzul sexual asupra copiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Raţiu, A.M., Hizo Miloş, L.S. (2016). Măsuri de prevenire şi de combatere a violenţei domestic,

Editura Napoca Star, Cluj-Napoca.

Rădulescu, S.M. (1998). Sociologia devianţei, Editura Victor, Universitatea Hyperion

Bucureşti.

Rădulescu, S.M. (1998). ,,Violenţa familială”, Revista: Sociologie Românească, nr. 5-6, ARS; Roy, M. (1982). The Abusive Partner: An Analysis of Domestic Battering. Van Nostrand

Reinhold Co. Inc.

Sandu. A. (2010).Tehnici în Asistenţa socială, Editura Lumen, Iaşi.

Şoitu, D. (2011). Consilierea între profesie şi serviciu social, Neamţu, G. (coord.). Tratat de asistenţă socială, Editura Polirom, Iaşi, pp. 581-612.

Sînzianu, S.G. (2006). Violenţa domestică prezentată în presa din România, Editura Lumen, Iaşi. Zabadykina, E. (2007). Asistenţă pentru victimele violenţei în familie, Editura Drofa, Kiev.

Legislation:

(HG nr. 49/2011 , anexa I, cap. III);

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (publicată în Monitorul

Oficial Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003).

Web resources:

*** www.asociaţia-anais.ro;

*** www.criminologie.org.ro;

*** www.insp.gov.ro;

*** www.revistadesociologie.ro;

*** www.revistacalitateavieţii.ro;

*** www.wikipedia.ro

*** http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_prevenirii_violentei_familie.php, Legea 40

/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata 2014. Lege nr.

/2003 republicata 2014;

*** www.legex.ro/Legea-197-2000-21714.aspxi, Legea197/2000;

*** https://www.google.ro/search?tbm=bks&hl=ro&q=Legea+nr.+292%2F2011%2C+ Art.47+alin.2

Legea asistenţei sociale, Legea nr. 292/2011, Art. 47 alin. 2

http://www.evz.ro/sotii-batausi-tinuti-la-distanta-si-evacuati-966614.html, Ordine în familie. Soţii bătăuşi, ţinuţi la distanţă şi evacuaţi, 16 februarie 2012, Cristina Lica, Evenimentul zilei;

Barometrul de Gen, (2000), studiu realizat de Gallup România, pentru Fundaţia pentru o

Societate Deschisă, România.

Eurobarometru 51.0, (1999), Europenii şi punctul lor de vedere privind violenţa casnică împotriva femeii, Comisia Europeană.

Additional Files

Published

19-07-2019