SENIORS-RESOURCES IN THE COMMUNITY

Authors

  • Bianca DÎM * Title of the bachelor’s thesis in July 2017, scientific coordinator Prof. Ph.D. Daniela Tatiana Şoitu at the Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi. ** Social worker. Master student at the specialization Family and Family Resource Management, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania

Keywords:

prosocial behavior, seniors, resources, motivation, volunteering, community, social participation

Abstract

In this paperwork, have started from the premise that seniors can represent a resource in the community by manifesting prosocial behavior and volunteering. One of the questions of interest here is focused on knowing the motivation of sessions to exercise prosocial behavior. A concept used to explain the activities carried out by seniors is that of volunteering. Through this article, I have developed an analysis of the volunteering activities carried out in the two rural-urban environments, focusing on available resources. On the other hand, we also analyzed the benefits of volunteering on seniors. The study materials used include both national and international studies on civic involvement and active ageing, with emphasis on senior volunteering. Subsequent research will be able to analyze how older people can be stimulated to engage in volunteering and contribute to community welfare.

References

Andronic, R.L. (2012). Comportamentul prosocial și voluntariatul în România post-decembristă. Editura Psihomedia, Sibiu.

Ariza Momtes, A., Morales Gutierrez, A.C. (2011). Factores personales y contextuales para compatibilizar voluntariado y actividad laboral: un estudio empirico. Revista de Fomento Social, 264, 683-712.

Băban, A. (2010). Metode calitative de cercetare (suport de curs). Universitatea,,Babeș-Bolyai’’, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca.

Bodogai, S.I. (2009). Protecția socială a persoanelor vârstnice. Editura Universității din Oradea.

Buzducea, D. (2009). Sisteme moderne de asistență socială. Editura Polirom, Iași.

Celeste Davila de Leon, Diaz-Morales, J.F. (2009). Voluntariado y tercere edad. Anales de psicologia, 25(2), 375-389.

Centrul de Marketing și Prognoză Socială, Responsabilitatea socială individuală în România, 2013. Available at:

http://cmps.ro/wp content/uploads/2013/12/Responsabilitatea-sociala-individuala-in-Romania.pdf, accesat la data de 05 aprilie 2017

Cristea, D. (2002). Tratat de Psihologie socială. Editura Pro Transilvania, Cluj-Napoca.

Cristea, D. (2015). Tratat de Psihologie socială. Editura Trei, București.

Curaj, A., (2010). Persoane vârstnice: caracteristici şi probleme specifice. In Doru Buzducea (coord.), Asistenţa socială a grupurilor de risc, Editura Polirom, Iaşi.

Eurobarometru, Voluntariatul și solidaritatea între generații 2011. Available at:

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20benevolat_ro.pdf, accesat la data de 02 aprilie 2017.

Gîrleanu-Șoitu, D.T. (2006). Vîrsta a treia. Editura Institutul European, Iași.

Gîrleanu-Șoitu, D.T., Luca, C. (coord). (2012). Metodologie de lucru în asistența psiho-socio-juridică a persoanelor vârstnice. Asociația Alternative Sociale, Iași.

Iluț, P. (2004). Valori, atitudini, comportamente sociale. Teme actuale de psihosocio-logie. Editura Polirom, Iași.

Institutul Național de Statistică, Anuarul statistic al României, 2016. Available at:

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/anuar_statistic_al_romaniei_2016_format_carte.pdf, accesat la data de 20 februarie 2017.

Mândrilă, C.G. (2008). Procesul de îmbătrânire din perspectiva asistenței sociale. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecție persoanelor vârstnice 2015-2020. Available at:

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/2015-07-15_Anexa1_ProiectHG_SIA.pdf, accesat la data de 03 februarie 2017.

Mureșan, M.R. (2012). Vârsta a treia între autonomie și vulnerabilitate. Editura Limes, Cluj-Napoca.

Neculau, A. (coord). (2003). Manual de psihologie socială. Editura Polirom, Iași.

Papalia, D.E. (2010). Dezvoltarea umană. Editura Trei, București.

Principi, A., Warburton, J., Schippers J., Di Rosa, M. (2013). The role of work status on European older volunteers’ motivation. Research on Aging; Tgousand Oaks, 35(6), 710-735

Silverman, D.P. (2004). Interpretarea datelor calitative: metode de analiză a comuni-cării, textului și interacțiunii. Editura Polirom, Iași.

Stanciu, C. (2008). Noțiuni introductive în asistența socială gerontologică. Editura Solness, Timișoara.

Șoitu, D., Rebeleanu, A. (2016). Noi perspective asupra cursului vieții. Editura Univer-sității ,,Alexandru Ioan Cuza’’, Iași.

Tedre, S., Pehkonen, A. (2014). Aging People as Communal Actors: A Case Study in Rural Villages of East Finland. Sage Open, 4(2).

Tutty, L.M., Rothery, M.A., Grinnell, R.M. (2005). Cercetarea calitativă în asistență socială: faze, etape și sarcini. Editura Polirom, Iași.

Warburton, J., Paynter, J., Petriwskyj, A. (2007). Volunteering as a Productive Aging Activity: Incentives and Barriers to Volunteering by Australian Seniors. Journal of Applied Gerontology, 26(4), 333-354.

Additional Files