H. STAHL'S SCIENTIFIC CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ROMANIAN SOCIOLOGY

Authors

  • Maria SANDU PhD Associate Professor, Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Carol I 11, 700506, Iaşi, Romania
  • Carmen PALAGHIA PhD Lecturer, Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Carol I 11, 700506, Iaşi, Romania

Keywords:

Romanian Sociology, Sociological School, Social History, Rural Sociology, Zonal Development, the Monographic Method

Abstract

The first part the paper, wherein we offer a general perspective on the history of Romanian sociology, analysing the inter-war Romanian sociologic school, precisely the monographic research based on the `methodological experience` of the monographic school founded by the Romanian sociologist Dimitrie Gusti, is dedicated to the Romanian sociologist Henri H. Stahl. Along these lines, we configure the social-economical and the political contexts where `the historical sociology` and `the monographic sociology` generally appear and develop and, more specifically, the `Romanian social history` advanced by Henri H. Stahl, as `a sociologist with studies in History`. The second part of the paper, starting with the `administrative data` of The Sociological School in Bucharest, which appeared in the inter-war period, we synthetically presented the main movements in the sociological thinking that were developed later by the sociologist and methodologist Henri H. Stahl within the historical background of the Socialist movement of those times – the rural sociology (`the sociology of the dependent organization`) and the zonal development – both being methodologically based on `the monographic movement`. The conclusions of the present study lead to emphasizing the importance as well as the influences that Henri H. Stahl`s theoretical and methodological approaches had in the development of Sociology as a science in Romania, taking into consideration both the `cogitans` and the `militans` sociological perspectives.

References

Bădina, Ovidiu și colab. (1973). „Gândirea sociologică din România” (note de curs). București.

Coleman, James. (1978). „A Hystory of Sociological Analysis and Social Policy”, in A Hystory of Sociological Analysis. New York: Basic Books.

Costea, Ștefan (coord.). (1998). Istoria sociologiei românești. București: Editura Fundației „România de Mâine”.

Gusti, Dimitrie. (1940). Problema sociologiei. Sistem și metodă. Trei comunicări.

Haworth, L. (1960). „The Experimenting Society, Dewey and Jordan”, in Ethics nr. 71/1960.

Herseni, Traian. (2007). Istoria sociologiei românești. Sociologia academică. București: Rennaisance.

Ionescu, Ion and Dumitru Stan. (1999). Elemente de sociologie, vol. 1, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Miftode, Vasile. (2010). „Metodologia cercetării sociale”. In Asistență socială, vol. I, Învățământ la distanță, anul I, semestrul I, Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Miftode, Vasile. (2003). Tratat de metodologie sociologică. Tehnici de investigație de teren,. Elaborarea proiectelor de intervenție, ediția I. Iași: Editura Lumen.

Miftode, Vasile. (1969). „Migrațiile și dezvoltarea urbană”, teză de doctorat.

Mihu, Achim. (2002). Antroplogie culturală. Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Mullins, C. Nicholas. (1973). Theories and Theory Groups in Contemporary American Sociology. New York: Harper and Publishers. apud Costea 1998, n.59, p. 302.

***Revista Fundațiilor Regale. (1934-1947). București.

Sandu, Dumitru. (2013) „Policentrismul Școlii Sociologice de la București: calea metodologică la Henri H. Stahl”. Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj Napoca.

Stahl, H. Henri. (1980). Teorii și ipoteze privind sociologia orânduirii tributale. București: Editura științifică și enciclopedică.

Stahl, H. Henri. (1974). Teoria şi practica investigațiilor sociale. Metode şi tehnici, vol. 1, București: Editura Ştiinţifică.

Stahl, H. Henri. (1975). Teoria şi practica investigațiilor sociale. Metode şi tehnici, vol. 2, București: Editura Ştiinţifică.

Stahl, H. Henri. (1944). „Definiția și tipologia satelor devălmașe”. In Revista Fundațiilor Regale, pp. 319-337.

Stahl, H. Henri and Ion I. Matei (1962). Manual de Prevederi și Asistență Socială. Teoria și tehnica prevederilor sociale, vol. I. Metodologia investigațiilor de prevederi sociale, vol. II. București: Editura Medicală.

Stănciulescu, E., (1997). Sociologia educației familiale, vol I. Polirom, Iași.

Weber, Max. (2007). Die protestantische ethik und der geis des kapitalismul. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen (versiunea românească: Etica protestantă şi spiritul capitalist, traducere de Ihor Lemnij, 1993, Humanitas, Bucureşti).

Additional Files