PETRE ANDREI – THE MODEL ROMANIAN SOCIOLOGIST OF THE INTERWAR PERIOD

Authors

  • Dumitru STAN Professor PhD, Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Carol I 11, 700506, Iaşi, Romania;

Keywords:

access to culture, University, cultural capital, sociological integral, cultural space, social order, cultural model

Abstract

About Petre Andrei has been written, in laudatory terms, that he represents the first Romanian sociologist brought up at a university from Romania, that he was the adept of sociological integralism through which he overcame the boundaries of the deterministic conceptions dominant during the time when he created, that he wrote considerably and at a level comparable with what was being written in the Western sociology at the time, that he was a model as an university professor and man of culture etc. In the present study we present arguments that enforce the truthfulness of the above praises and confirm the high reputation gained by Petre Andrei. Also, we summarize some aspects of its sociological writings which indicate that, now, at almost eight decades since its death, the ideas promoted by him are clearly still actual.

References

Andrei, P. (1996). Discursuri parlamentare (1929-1933) [Parliament Discourses (1929-1933)]. Editura Ankarom, Iași.

Andrei, P. (1927). Probleme de sociologie [Issues on Sociology]. Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti.

Andrei, P. (1993). Jurnal, Memorialistică, Corespondenţă [Journal, Memoirs, Letters], edition under the auspices of Petru P. Andrei, Doru Tompea, Florin Valeriu Dobrinescu. Editura Grafix, Iaşi.

Andrei, P. (1975). Opere sociologice [Sociological Works], vol. II. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.

Andrei, P. (1936). Sociologie general [General Sociology]. Editura Scrisul Românesc, Craiova.

Andrei, P. P. (2001). Personalitatea lui Petre Andrei [Personality of Petre Andrei]. In Petre Andrei and the Intellectual Model in Romanian Culture. Editura Cantes, Iaşi.

Boudon, R. (1973). Ľ inegalité de chances. Armand Colin, Paris.

Bourdieu, P. (1979). Les trois etats du capital culturel, Actes de la recherche et sciences sociales, IV, Paris.

Costea, Şt. (ed.) (2001). Sociologi români. Mică enciclopedie [Romanian Sociologists. A Little Encyclopaedia]. Editura Expert, Bucureşti.

Dumont, L. (1996). Eseu asupra individualismului [An Essay on the Individualism], Editura Anastasia, București.

Gusti, D. (1941). La science de la realite sociale. Alcan, Paris.

Gusti, D. (1935). Sociologia militans. Introducere în sociologia politică [Militans Sociology. Introduction to Political Sociology]. Bucureşti.

Gusti, D. (1995). Sociologia națiunii și a războiului [Sociology of the Nation and the War], Editura Floare Albastră, București.

Herseni, T. (2007). Istoria sociologiei româneşti. Sociologia academică [History of the Romanian Sociology. Academic Sociology]. Editura Renaissance, Bucureşti.

Ionescu, I. and Stan, D. (1997). Elemente de sociologie [Elements of Socioloy], vol. I. Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, Iaşi.

Iorga, N. (1981). O viaţă de om aşa cum a fost [A Man’s Life as He Used to Be]. Editura Minerva, Bucureşti.

Mauss, M. (1950). Sociologie et anthropologie, PUF, Paris.

Mâciu, M. (1986). Petre Andrei. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Mills, C.W. (1980). Imaginaţia sociologică [Sociological Imagination], Editura Politică, Bucureşti.

Morin, E. (1962). Ľ esprit des temps. Grasset, Paris.

Neculau, A. (1997). Câmpul universitar şi actorii săi [University Field and Its Actors]. Editura Polirom, Iaşi.

Petrovici, I. (1966). De-a lungul unei vieţi [Throughout a Lifetime. Memories]. Editura pentru Literatură, Bucureşti.

Stan, D. and Stan, L. (1997). Universitatea – mediu de formare a elitelor societăţii şi de manifestare a unor disfuncţii specifice [University – an Environement of Training Society Elites and Manifestation of Some Specific Dysfunctions]. In University Field and Its Actors. Editura Polirom, Iaşi.

Uscătescu, G. (1987). Ontologia culturii [Onthology of Culture]. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Additional Files

Published

06-01-2017