THE PARENTAL RESPONSABILITY AND THE RELIGIOUS VALUES TRANSMISSION THROUGH FAMILY

Authors

  • Maria Marinela MIHĂILĂ PhD., Associate Professor, Department of Sociology and Social Work, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Carol I 11, 700506, Iaşi, Romania

Keywords:

Religious identity, Desecularization of faith, Resacralization family life, Spiritual Kinship, Parenting indexes, Religious indexes.

Abstract

The sociological approach about the effects of secularization on the modern family, specifically the filiation and parenting, combines the perspective of sociology of religions and the systemic-functionalist guidelines correlated with the symbolic interactionism within family sociology by deploying values and principles of Christian morality and philo-sophical ethics transposed to the family life through Christian Bioethics. Having in view the practical-axiological finality, the analysis of family subsystems from the perspective of the various ways of manifestation of family life in the context of modern and postmodern secular society, aims at outlining strategies of social and family policy on long, medium and short-term, having in view the concrete reality of the socio-emotional as well as the technical-proactive construction, of the family environment as a whole, with spiritual and religious valence.

References

Bizău, I. (2002). Viaţa în Hristos şi maladia secularizării. Patmos, Cluj-Napoca.

Carpinschi, A. (2011). Partidocraţia şi deficitul ideologic. S-ar putea şi altfel?. In Voturi şi politici. Dinamica partidelor româneşti în ultimele două decenii. Editura Institutului European, Iaşi, 39-56.

Ember, C. R. and Melvin E. (2002). Cultural Anthropology. Ediția a X-a. Prentice Hall, New Jersey.

Engelhardt, H.T. jr (2005). Fundamentele bioeticii creștine. Editura Deisis, Sibiu.

Gavriluță, N. (2013). Sociologia religiilor. Credințe, ritualuri, ideologii. Polirom, Iași.

Gavriluţă, N. (2009). Antropologie socială şi culturală. Polirom, Iaşi.

Gavriluţă, N. (1998). Mentalităţi şi ritualuri magico-religioase. Studii şi eseuri de sociologia sacrului. Polirom, Iaşi.

Georgescu, B.C. (2014). Încercări de hermeneutică antropologică asupra ritualurilor religios-creștine. Editura EIKON, Cluj-Napoca.

Christopher, H.C. (1998). Relațiile de rudenie. Translation from English by Antonia Opriță, Editura DU Style: București

Sfântul Ioan Gură de Aur (2007). Problemele vieții. The translation was made after the original Greek by Cristian Spătărelu and Daniela Filioreanu, Editura Egumenița, Galați

Lewis, O. (1961/1978) The Children of Sanchez. Autobiography of a Mexican Family/ Copiii lui Sanchez. Autobiografia unei familii mexicane. Random House books.

Iluț, P. (2010). Forme ale capitalului social în familia lărgită din România. Revista Română de Sociologie, 5-6, serie nouă, anul XXI.

Iluţ, P. (2005). Sociopsihologia şi antropologia familiei. Polirom, Iaşi.

Marga, A. (coord.) (1986). Cunoaștere și acțiune. Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Miftode, V. (2010). Metodologia cercetării sociale. In Asistență socială, vol. I, Învățământ la distanță, anul I, semestrul I, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași.

Mihăilă, M.M. (2015). The Effects of Secularization on Spiritual Kinship. In GIDNI International Conference „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, 15-24.

Mihăilă, M.M. (2015). Efectele secularizării asupra filiației și parentalității. Studiu de caz: municipiul Iași. Teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Mihu, A. (2002). Antroplogie culturală. Editura Dacia, Cluj-Napoca.

Neamţu, M. (2013). Credinţă şi raţiune. Dialoguri, contradicţii, împăcări. Lumea Credinţei, Bucureşti.

Rorty, R. and Vattimo G. (2008). Viitorul religiei. Solidaritate, caritate, ironie. Editura Paralela 45, Santiago Zabala, Pitești.

Sandu, M. (2003). Filiaţia, Abordare socio-juridică. Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi.

Shiner, L. (1966). The Secularization of History: An Introduction to the Theology of Friedrich Gogarten. Abingdom Press.

Stănciulescu, E., (1997). Sociologia educației familiale, vol I. Polirom, Iași.

Taylor, Ch. (2007). A Secular Age. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

Tofan, I.A. (2011). Secularizarea. In Huzum, E. (coord.). Concepte și teorii socio-politice, vol. 7, Editura Institutului European, Iași, 207-230.

Weber, M. (2007). Die protestantische ethik und der geis des kapitalismul. Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen (versiunea românească: Etica protestantă şi spiritul capitalist, traducere de Ihor Lemnij, 1993, Humanitas, Bucureşti).

Ungureanu, C. (coord.) (2011). Religia în democrație. O dilemă a modernității. Polirom, Iași.

Additional Files

Published

06-07-2016