DETERMINANT FACTORS OF EMPLOYMENT ON ROMANIA’S LABOUR MARKET IN THE EUROPEAN CONTEXT

Authors

  • Mariana BĂLAN Univ. Prof. Ph.D. Institute for Economic Forecasting - NIER, Romanian Academy

Keywords:

unemployment, employment rate, educational level, informal labour, migration

Abstract

In the present conjecture, countries are faced with high unemployment rates and persistent unemployment. In this context, a series of measures and policies were passed as means of fighting off this particular severe situation. At European Union and Romania’s level there is a clear increasing trend of adopting active measures for increasing the employment degree on labour market. Yet, the increasing trend of unemployment in many countries results in a limited success of active measures. The unemployment increase contributes automatically to higher public expenditures for passive indemnities so that most of the active programmes in the area of labour force are discretionary in nature. In elaborating active measures for labour market, an important role is played by the identification and analysis of the determinant factors of employment. The present paper presents a brief analysis of the main factors that influence the employment and unemployment level on the Romanian labour market in a European context.

References

Anghe, R.G. and Horváth I. (2009). Sociologia migraţiei. Teorii şi studii de caz româneşti. Iaşi: Polirom.

Austin N., Josh M., and Stephan L. (2013), Consequences of Long-Term Unemployment, The Urban Institute, www. urban.org.

Caze S., Verick S. and Heue C. (2009). Labour market policies in times of crisis. Employment Working Paper No. 35. Geneva: International Labour Office. Economic and Labour Market Analysis Department, www.oilo.org.

Fecioru B. (2008). Măsuri de îmbunătăţire a şanselor tinerilor pe piaţa muncii. Calitatea vieţii, XIX(3-4), 317-327.

Kabaklarli E., Hazel P., Buluş A. (2011). Economic Determinants Of Turkish Youth Unemployment Problem: Co Integration Analysis, International Conference On Applied Economics – ICOAE 2011, www. ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_3.../26.pdf

Parlevlie J. and Xenogiani T. (2008). Raport privind ocuparea informală din România. Paris : OECD Development Centre, www.oecd.org.

Petrisan M. (2010). Unemployment in Romania, MPRA Paper No. 25239, posted 25. September 2010 19:57 UTC, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25239/

Silaşi G. and Simina O.L. (2008). Romania and the New Economy of Migration: Costs, Decision, NEtworks, Development. Timişoara: SISEC Discussion Paper, 7(2).

Stănculescu M.S. and Stoiciu V. (2012). Impactul crizei economice asupra migraţiei forţei de muncă din România. Bucureşti: Paidea.

*** Employment and Social Developments in Europe 2014, European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate A, www. europa.eu

*** Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, NOTĂ privind stadiul realizării Programului de ocupare a forţei de muncă al ANOFM, pentru anul 2014, www. anofm.ro

*** Persistence of High Unemployment: What Risks? What Policies?, OECD Economic Outlook Volume 2011/1© OECD 2011, www.oecd.org

*** Proiect de Raport Comun Privind Ocuparea Forței de Muncă care însoțește Comunicarea Comisiei privind Analiza anuală a creșterii 2014, Bruxelles, 13.11.2013 .COM(2013) 801 final, www.europa.eu

*** Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020, Guvernul României, Ministerul Muncii Familiei Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, www.mmuncii.ro

*** Studiu de perspectivă privind necesarul de forţă de muncă calificată, proiect POSDRU, www.via-consiliere.ro

Additional Files

Published

20-07-2015