ASPECTS OF SOCIAL IDENTITY AND LIMITING APPRECIATION OF THE ETHNIC

Authors

  • Cristina GAVRILUȚĂ Professor, PhD, Department of Sociology and Social Work, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi

Keywords:

modernity, tradition, ethnic identity, ethnomarginal, ethnocentrism

Abstract

In this paper we propose an analysis of social identities based on two aspects thereof: tradition and modernity. A short foray into social life demonstrates that the two approaches are not mutually excluded although there are approaches on this matter. We then demonstrated that ethnicity is one of the deepest stances of social identity, ethnocentrism and the ethnomarginal are two forms of radical valorisation of the ethnic identity. Ideological and political instrumentation of the ethnic identity and limit valuing posed by these open the path to intolerance and social discrimination.

References

Biriş, I. (2000). Sociologia civilizaţiilor, Dacia publising house, Cluj-Napoca.

Dubar, C. (2003). Criza identităţilor. Interpretarea unei mutaţii. Ştiinţa publising house, Chişinău.

Eliade, M. (1992). Sacrul şi profanul, translated by Rodica Chira, Humanitas publising house, Bucharest.

Eliade, M. (1990). Încercarea labirintului, translated by Doina Cornea, Dacia publising house, Cluj-Napoca.

Eliade, M.(2013). Nostalgia originilor. Humanitas publising house, Bucharest.

Gavriluță, C. (2008). Tradiţie şi modernitate: Stiluri de viaţă actuale în satul românesc. In Valentin Mihai Bohatereţ (Ed.). Studii şi cercetări de economie rurală, tom VII. Relaţia cercetare ştiinţifică-extensie- consultanţă factori de poatenţare a reţelelor de dezvoltare rurală , “Tera Nostra” publising house, Iaşi.

Gavriluță, C. (2007). Etnie şi identitate culturală. In Botoşineanu, L, Dănilă, E., Holban, C. Ichim, O. (Eds.), Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Alfa publising house, Iași.

Mihu, A. (2002). Antropologie culturală, Dacia publising house, Cluj-Napoca.

Spengler, O. (1996). Declinul occidentului. Schiţă de morfologie a istoriei, translated by Ioan Lascu, afterword by Marin Beşteliu, Beladi publising house, Craiova.

Tylor, E. (1851). Primitive culture, vol. I, Murray, London.

Todorov, T. (1994). Cucerirea Americii. Problema celuilalt, Institutul European publising house, Iaşi.

Todorov, T.(1999). Noi şi ceilalţi, Institutul European publising house, Iaşi.

Ursache, P. (2014). Antropologia, o ştiinţă neocolonială, Eikon publising house, Cluj-Napoca.

Ursache, P. (2014). Etnosofia, Eikon publising house, Cluj-Napoca.

Vattimo, G. (1995). Societatea Transparentă, translation by Ştefania Micu, Pontica publising house, Constanţa.

Zamfir, C., Vlăsceanu, L. (coord.) (1993). Dicţionar de sociologie, Babel publising house, Bucharest.

Additional Files

Published

20-07-2015