THE STUDY OF SOCIAL VALUES IN RECENT ROMANIAN PUBLICATIONS

Authors

  • Nicoleta UNGUREANU PhD Student, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Faculty of Philosophy and Social-Political Sciences, Department of Sociology and Social Work, Iaşi, Bd. Carol I, Nr. 11, 700506

Keywords:

social values, social tolerance, social solidarity.

Abstract

Conceived in order to draw intercultural comparisons on the value orientations of the population in the Euro-Atlantic space, the European Values Survey (EVS) and the World Values Survey (WVS) proved to be the largest international research project on values. Beginning with the second wave of investigation in which Romania also took part, the interest for the results of this project becomes visible through numerous empirical or theoretical studies published in magazines or printed by Romanian publishing houses. This article aims to make a brief review of the publications on the subject of social values that appeared in the last 15 years in Romania, in order to integrate the results of several studies serving as a point of departure for future research. In our approach, we focused on magazines and studies in the field of sociology, without conducting systematic research in other fields.

References

Arts, W. (2011). Explaning European value patterns: problems and solutions. Studia Sociologica, 1, 7-31.

Bodea, D. (2013). Valorile angajaţilor români, Editura Result, Bucureşti.

Chelcea, S., Dorel, A. (2009). Discriminarea în România, comparativ cu situaţia din ţările vecine (Bulgaria şi Ungaria) şi cu situaţia din Uniunea Europeană. Revista Inovaţia Socială, 1(1), available online http://www.inovatiasociala.ro/articol/22/ .

Comşa, M., Rusu, H. (2011). Value change in Eastern Europe: what is happening there? Studia Sociologica, 1, 33-61.

Crăiţoiu, C. (2011). Societatea românească azi: diferenţieri socio-culturale şi orientări valorice, Editura Institutul European, Iaşi.

Dima, S. G.( 2010).Solidaritate şi spirit comunitar în vremuri de restrişte. Revista Română de Sociologie, serie nouă, 3-4, 260-295.

Dogan, M. (2001). Trust-mistrust in European Democracies. Sociologie Românească, 1-4, 1-19.

Dragoman, D. (2011). Pratique religieuse, intolérance sociale et autoritarisme politique. Le renouveau religieux dans la Roumanie urbaine postcommuniste. Sociologie Românescă, 2(9), 96-112.

Frunzaru V. (2006). Solidaritatea socială în contextul reformelor sistemelor de pensii. Calitatea Vieţii, 3-4, 363-373.

Gavriluţă, N., (2010). Patologii sociale în România actuală. Posibile soluţii spirituale. Sociologie Românească, 4(8).

Iluţ, P. (2004). Valori, atitudini şi comportamente sociale. Teme actuale de psihosocio­logie. Editura Polirom, Iaşi.

Iluţ, P. (2004). Dinamica valorilor sociale, Sociologie Românescă, 1(4), 16-20.

Ionescu, I. (2012). Pour le vieillissement actif et la solidarite entre les generations. Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Secţiunea Sociologie şi Asistenţă Socială, V(1),7-33.

Lazăr, M. (2012). Valori, toleranţă şi spiritualitate la tinerii români. Revista Română de Sociologie, serie nouă, 5-6, 463-482.

Markley, E. (2011).Social remittances and social capital: values and practices of transnational social space, Calitatea Vieţii, 4, 365-378.

Mărginean, I., Precupeţu, I., Precupeţu, M. (2001). România în cadrul celui de-al doilea val al democratizării. Sociologie Românească, 1-4, 20-34.

Medeleanu, C., (2013). Dezvoltarea regională şi resursele umane, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi.

Nistor, L., Iluţ, P. (2011).Self-transcenence values in Hungary and Romania. A pre­liminary analysis of benevolence. Sociologie Românească, 1(9), 25-46.

Petre, I. (2002). Valori, norme, atitudini morale şi civice în rândul tineretului. Socio­logie Românescă, serie nouă, 1-2, 71-84.

Petre, I. (2002). Un posibil portret socio-moral al tineretului rural. Sociologie Românescă, serie nouă, 3-4, 349-364.

Petre, I. (2004). Încredere şi toleranţă faţă de alte naţiuni sau etnii. Cercetare compa­rativă asupra tinerilor din România şi Ungaria. Sociologie Românescă, 4(2), 197-209.

Popa, A. (2004). Profilul valoric în contextul ruralului românesc actual. Studiu de caz: comunităţi rurale din judeţul Sibiu. Sociologie Românescă, 4(2), 244-255.

Preotesi, M. (2010). Solidaritatea socială în criză. Revista Inovaţia Socială, 2, available online http://www.inovatiasociala.ro/articol/46/

Rebeleanu , A., Şoitu, D. (2012). Intergenerational solidarity in Romanian social and health care policies, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Secţiunea Socio­logie şi Asistenţă Socială, V(1),33-50.

Rughiniş, C. (2002). Valori europene în relaţiile intime. Studiu comparativ. Sociologie Românească, 1-2, 38-75.

Sandu, D. (2002). Diferenţieri europene ale toleranţei sociale. Sociologie Românească, 1-2, 1-37.

Sandu, D. (2003). Sociabilitatea în spaţiul dezvoltării: încredere, toleranţă şi reţele sociale, Editura Polirom, Iaşi.

Stan, D., Netedu, A., Asiminei, R., Morariu, C., Luca, C. si Gulei, A. (2011). NGOs Between Private Volunteers and Public Management. Case Study in Iasi. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Secţiunea Sociologie şi Asistenţă Socială (Serie Nouă), IV, 123-143.

Swader, C. (2011). Linking normlessness and value change in the post-comunist world. Studia Sociologica, 1, 63-94.

Tufiş, P. (2001). Structură socială şi etnicitate. Sociologie Românească, 1-4, 97-123.

Voicu, B. (2001). România pseudo-modernă. Sociologie Românească, 1-4, 35-69.

Voicu, B., Voicu, M. (coord.), (2007). Valori ale românilor: 1993-2006: o perspectivă sociologică, Editura Institutul European, Iaşi.

Voicu, B., Rusu, H., Comşa, M. (2013). Atitudini faţă de solidaritate în România. In Marina, L. (ed.). Ocupare şi incluziune socială, Cluj University Press, Cluj-Napoca.

Voicu, M. (2001). Modernitate religioasă în societatea românească. Sociologie Românească, 1-4, 70-96.

Voicu, M. (2002). Egalitate, inegalitate si roluri tradiţionale. O analiză comparativă a valorilor implicate in legitimarea politicilor de suport pentru femei in ţările europene. Calitatea Vieţii, 1-4.

Voicu, M., Voicu, B. (2002). Proiectul de cercetare internaţională privind studiul valorilor europene. Calitatea Vietii, 1-4.

Voicu, M. (2007). România religioasă: pe valul european sau în urma lui? Editura Institutul European, Iaşi.

Voicu, M. şi Voicu, B. (2009). Romanian Sociology Today: Continuites and Discon­tinuites in Social Values in Postcommunist Romania. Studia Sociologia, 1, 161-178.

Voicu, M., Peral, E.B. (2011). Socialization or context? Patterns of support for democracy in Spain and Romania, Studia Sociologica, 1, 95-114.

Voicu, M. şi Voicu, B. (2011). How sociability and trust impact on welfare atitudes. A cross-european analysis. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 33, 72-90. versiune online http://www.rcis.ro/.

Additional Files

Published

20-07-2015