MODELS OF SOCIAL ENTERPRISES FOR ROMA

Authors

  • Radu Tudor PETRE PhD student at School for Advanced Studies of Romanian Academy (SCOSAAR), “Costin C. Kiritescu” National Institute of Economic Research, Romanian Academy

Abstract

***

References

1.  Alexandrescu, A. (2013). Modele de întreprinderi sociale pentru persoane de etnie roma în Stanescu,  S. M. (coordinator),  Alexandrescu,  A. M.; Ernu,  S. ,Bojinca, M. and Radulescu, L. (2013). <em>Modele de întreprinderi sociale  pentru persoane de etnie roma, </em>Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare România, pp. 17-46; Available online at:<a href="http://www.profitpentuoameni.ro"> www.profitpentuoameni.ro</a>.

2.  Stanescu,  S. M. (Ed.),  Asiminei, R., Rusu,  O. and  Vîrjan, D. (2012). <em>Profit pentru oameni - Raport de deschidere în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale în România</em>, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare România; Available online at:<a href="http://www.profitpentuoameni.ro"> www.profitpentuoameni.ro</a>.

3.  Stanescu, S.M., Luca, C. and Rusu,  O. (2012). Reglementari  cu impact comunitar  si national asupra domeniului economiei  sociale. <em>Revista de Economie Sociala, </em>2(2), pp. 3-23; Available online at: <a href="http://www.profitpentuoameni.ro">www.profitpentuoameni.ro</a>.

4.  Stanescu, S.  M.  (coordinator),  Asiminei, R.,  and  Vîrjan, D.  (2013).  <em>Raport  de </em><em>r</em><em>ecomandari al economiei sociale. România 2013</em>. Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, available online at <a href="http://www.profitpentuoameni.ro">www.profitpentuoameni.ro</a>.

5.  Stanescu, S. M. (2013). Cadrul institutional cu impact asupra economiei sociale,  <em>Revista </em><em>d</em><em>e Economie Sociala</em>, vol. III, julie 2013, nr. 4/2013, Editura Hamangiu, pp. 59-76, available online at <a href="http://www.profitpentuoameni.ro">www.profitpentuoameni.ro</a>.

6.  Stanescu, S.  M.  (coordinator), Alexandrescu, A.  M.,  Ernu,  S.  ,Bojinca, M.  and Radulescu, L. (2013a). <em>Modele de întreprinderi sociale pentru persoane de etnie roma, </em>Programul Natiunilor Unite  pentru Dezvoltare România, available  online  at <a href="http://www.profitpentuoameni.ro">www.profitpentuoameni.ro</a>.

7.  Stanescu, S.  M. (coordinator), Bojinca, M.,  Alexandrescu,  A. M., Ernu,  S.  and Radulescu, L. (2013b). <em>Modele de întreprinderi sociale pentru tineri peste 18 ani care </em><em>pa</em><em>r</em><em>a</em><em>s</em><em>esc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, </em>Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare România, available online at <a href="http://www.profitpentuoameni.ro">www.profitpentuoameni.ro</a>.

8.  Stanescu, S.  M.  (coordinator),  Ernu,  S.,  Alexandrescu, A.  M.,  Bojinca, M.  and Radulescu, L. (2013c). <em>Modele de întreprinderi sociale pentru persoane cu dizabilitati, </em>Programul Natiunilor Unite  pentru Dezvoltare România, available  online  at<a href="http://www.profitpentuoameni.ro"> www.profitpentuoameni.ro</a>.

9.  Stanescu, S. M. (coordinator),  Radulescu, L., Alexandrescu, A. M., Bojinca, M. and Ernu, S. (2013d). <em>Modele de întreprinderi sociale pentru beneficiari de venit minim garantat, </em>Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare România, available online at<a href="http://www.profitpentuoameni.ro"> www.profitpentuoameni.ro</a>.

Additional Files