THE EUROPEAN UNION`S VISION ON INTERNATIONAL SECURITY

ILINCA –SMARANDA CIOATĂ

Abstract


In a world of globalization, characterized mainly by openness, in which internal and external aspects of security are congruent, European leaders believe that the evolution of international environment has inevitably led to an increase of dependence, as well as vulnerabilities such as transports, resources, information between European Union member states and also between non-European Union member states. The competition between the states for power and for natural resources prevents them to cooperate, actually amplifying the insecurity worldwide and the process of development. For strengthening European Union’s position as an economic and political actor, and to keep this position in the future, European leaders must adopt a coherent foreign and security policy that will guarantee the Union’s borders security on the one hand and its internal cohesion on the other hand. Considering these aspects, The European Union needs such a policy, because only by creating efficient mechanisms and structures, European security can be achieved. Starting for these premises, these paper seek to highlight the EU`s vision on international security.

Keywords


European Union, security, defence, stability, cooperation.

References


Agenția Națională de Presă AGERPRES. (2015, 14 septembrie). Documentar: Criza refugiațior pe agenda Consiliului JAI: poziția UE și a statelor membre. Accesat la data de 27.07.2020.

Bidilean, V. (2000). Uniunea Europenă- instituții, politici, activități. Timișoara: Agroprint.

Buzan, B. (2014). Popoarele, statele și frica. Ediția a 2-a, Chișinău: Cartier.

Buzan, B., & Weaver, O., & De Wilde, J. (2011). Securitatea un nou cadru de analiză, Cluj- Napoca: CA Publishing.

Consiliul Uniunii Europene (2009). Strategia Europeană de Securitate. O Europă sigură într-o lume mai bună. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene. Disponibil la https://www.consilium.europa.eu/media/30815/qc7809568roc.pdf.

Consiliul European (2016). Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică. O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene. Disponibil la https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/3eaae2cf-9ac5-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-ro/format-PDF/source-121540851.

Consiliul Europen (2016). Declarația UE-Turcia, 18 martie 2016. Bruxelles. Disponibil la https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2016/03/17-18/.

Economu, V. (2015, 9 septembrie). Junker a prezentat schema de distribuire a REFUGIAȚILOR în UE. România a aflat câți imigranți va primi. MondoNews. Accesat la data de 20.07.2020.

European Council (2019). A new strategic agenda – 2019-2024. Bruxelles. Disponibil la https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf.

Frunzeti, T. (2006). Studii Strategice și de Securitate. București: Centrul Tehnic-Editorial al Armatei.

Miroiu, A., & Ungureanu, R.S. (2006). Manual de relații internaționale. Iași: Polirom.

Mohammed, A. (1997). Defining Security: A Subaltern Realist Perspective.

Popescu, C. (2014). Concepte strategice specifice mediului de securitate contemporan. București: Ed. Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Pop, F., & Gherghina, S. (2007). Uniunea Europeană după 50 de ani. Între entuziasmul extinderii și aprofundarea integrării. Cluj-Napoca: Argonaut.

Sarcinschi, A. (2005). Elemente noi în studiul securității naționale și internaționale. București: Ed.Universității Naționale de Apărare „Carol I”.

Sava, I.N. (2005). Studii de securitate. București: Centrul Român de Studii Regionale.

Single European Act (1987). Official Journal of the European Communities. Dispnibil la https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=RO.

Ștefanachi, B. (2019). Integrarea europeană. Evoluție și transformări politice. Iași: Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Ungureanu, R.S.(2010). Securitate, suveranitatea și instituții internaționale. Iași: Polirom.

Waltz, K.N. (2006). Teoria Politicii Internaționale. Iași: Polirom.

Wolfers, A. (1952). National Security as an Ambiguous Symbol, în Political Science Quarterly, 67 (4).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.