<strong>Constantin Schifirneţ,<em> Modernitatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii</em>, Editura Tritonic, București, 2016</strong>

Authors

  • DORINA ŢICU Prof. assoc. phd at Alexandru Ioan Cuza University Iași, Faculty of Social and Political Sciences, Departament of Political Sciences, Inernational Relations and European Studies,

Abstract

***

Published

22-01-2018