BEYOND THE „CAPTIVE MIND” OR THE SECURITIZATION THROUGH THE CULTIVATION OF MIND

Authors

  • ANTON CARPINSCHI Professor Emeritus, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Keywords:

''captive mind", politics, religion, interpersonal securing, human securing personalized agenda, reflexive discourse

Abstract

The dissolution of the principle of authority, confusion of values and moraleducation crisis causes an increase in personal and interpersonal insecurity and thus an increased state of existential angst. In these circumstances, it seems opportune the configuration of the topic of Human securitization in the horizon of reflective consciousness and personal conduct. The result of this operation is a personalized agenda of human securitization. Such an agenda requires, in my view, a reflective discourse purposeful existential-therapeutic. It is a personal discourse, complementary to disciplinary, empirical-analytic approaches, such as political, legal, sociological, psychological, military-strategic, etc.

References

Butler, J., Habermas, J., Taylor, C., & West, C. (2011). The Power of Religion in the Public Sphere. New York: Columbia University Press.

Buzan, B. (2000). Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după războiul rece (ediţia a II-a). Traducere din limba engleză de Vivia Săndulescu. Chişinău: Editura Cartier.

Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). Security. A New Framework for Analysis. Boulder Colorado and London: Lynne Rienner Publishers Inc.

Carpinschi, A. (2012). Cultura recunoaşterii şi securitatea umană. Iaşi: Institutul European.

Carpinschi, A. (2014). Politica, religia şi securizarea interpersonală. Câteva repere teoretico-metodologice. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ştiinţe Politice (Serie nouă), Nr.9, 65-84.

Charaudeau, P., & Maingueneau, D. (2002). Dictionnaire d’analyse du discours. Paris: Éditions du Seuil.

Chebel, M. (2009). Sclavia pe pământul islamic. Un tabu bine păzit. Traducere de Cătălina Mihai. Bucureşti: Editura Artemis.

Debiel, T. (2004). The Need for an Integrated Concept of Security. În Michael Brzoska and Peter J.Croll (Eds.), Promoting Security: But How and For Whom? Contributions to BICC’s Ten-year Anniversary Conference. 2004. Bonn International Center For Conversion (B.I.C.C.). Brief 30,

http://www.humansecuritycentre.org/publications/bicc_brief30.pdf.

Delumeau, J. (Ed.) (1996). Religiile lumii. Traducere Angela Pagu ş.a. Bucureşti:

Humanitas.Dewey, J. (1991). How we think. Amherst, New York: Prometheus Books (distributed by Penguin Random House).

Dillens, A.-M. (Ed.). (2005). Pouvoir et religion. Bruxeles: Facultés Universitaires Saint-Louis.

Flonta, M., Keul H.-K., & Rüsen J. (Eds.). (2005). Religia şi societatea civilă. Piteşti: Editura Paralela 45.

Habermas, J. (2005). Fundamentele prepolitice ale statului de drept democratic. În Jürgen Habermas și Joseph Ratzinger. Dialectica secularizării. Despre raţiune şi religie. Traducere din limba germană de Delia Marga. Cluj: Editura Apostrof.

Heidegger, M. (2003). Fiinţă şi timp. Traducere din limba germană de Gabriel Liiceanu şi Cătălin Cioabă. Bucureşti: Humanitas.

Howarth, D. (2005). Applying Discourse Theory: the Method of Articulation. În David Howarth and Jacob Torfing (Eds.), Discourse Theory in Europe Politics. Identity, Policy and Governance . New York and London: Palgrave Macmillan.

Huntington, P. S. (2012). Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii

mondiale.Traducere de Liana Stan. Bucureşti: Editura Litera.

Iliescu, A.-P. (2005). Anatomia răului politic. Bucureşti: Editura Ideea Europeană.

Kaldor, M. (2010). Securitatea umană. Traducere de Monica Andriescu, Ana-Maria Butiurcă, Andrei Aroneţ. Cluj-Napoca: C.A. Publishing.

Kolodziej, E. A. (2007). Securitatea şi relaţiile internaţionale. Traducere din limba engleză de Ramona-Elena Lupu. Iaşi: Polirom.

Krause, K., (2004). Is human security „more than just a good idea”? În Michael Brzoska and Peter J. Croll (Eds.), Promoting Security: But How and For Whom?, Contributions to BICC’s Ten-year Anniversary Conference, 43-46, Bonn International Center For Conversion (B.I.C.C.), Brief 30.

http://www.humansecuritycentre.org/publications/bicc_brief30.pdf.

Küng, H. (1998). A Global Ethic for Global Politics and Economics. Translating by John Bowden from the German. New York and Oxford: Oxford University Press.

Küng, H. (2002). Tracing the Way. Spiritual Dimensions of the World Religions. Translating by John Bowden. London and New York: Continuum.

Küng, H. (2013). Ceea ce cred. Traducere de Ionuţ Chelariu. Iaşi: Institutul European.

Lalande, A. (1991). Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris: Presses Universitaires de France

Lévy, B.-H. (1992). Barbaria cu chip uman. Traducere de Irina Bădescu. Bucureşti: Humanitas.

Lorenz, K. (2006). Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate. Traducere din limba germană de Vasile V. Poenaru. Bucureşti: Humanitas.

Lovejoy, A. O. (1997). Marele lanţ al fiinţei. Istoria ideii de plenitudine de la Platon la Schelling, traducere de Diana Dicu. Bucureşti: Humanitas.

Mack, A. (2004). The Concept of Human Security, În Michael Brzoska and Peter J.Croll (Eds.), Promoting Security: But How and For Whom?, Contributions to BICC’s Ten-year Anniversary Conference, Bonn, International Center For Conversion (B.I.C.C.), Brief 30, http://www.humansecuritycentre.org/publications/ bicc_brief30.pdf.

Maingueneaud, D. (1983). Sémantique de la polémique. Discours religieux et ruptures idéologiques au XVII-e siècle. Lausanne: Éditions L’Âge d’Homme.

Marcel, G. (1995). Jurnal metafizic, traducere Dorin Ştefănescu. Timişoara: Editura Amarcord.

Miłosz, C. (1988). La pensée captive. Essai sur les logocraties populaires. Traduit du polonais par A.Proudhommeaux. Paris: Gallimard.

Miłosz, C. (1999). Gândirea captivă. Eseu despre logocraţiile populare. Traducere din polonă de Constantin Geambaşu. Bucureşti: Humanitas.

Miroiu, A., & Ungureanu R.-S. (Eds.). (2006). Manual de relaţii internaţionale. Iaşi, Bucureşti: Polirom.

Morgenthau, H. J. (2007). Politica între naţiuni. Lupta pentru putere şi lupta pentru pace. Traducere de Oana Andreea Bosoi, Alina Andreea Dragolea, Mihai Vladimir Zodian. Iaşi şi Bucureşti: Polirom.

Ogata, S. & Sen, A.. (2003). Human Security Now: Protecting and Empowering People. New York: Commission on Human Security.

Ratzinger, J. (2005). Ceea ce ţine lumea laolaltă. Fundamente prepolitice morale ale unui stat liberal, În Jürgen Habermas și Joseph Ratzinger, Dialectica secularizării. Despre raţiune şi religie. Traducere de Delia Marga. Cluj-Napoca: Editura Biblioteca Apostrof.

Ratzinger, J. (2014). Biserică, ecumenism şi politică. Noi eseuri de ecleziologie. Traducere de Mihaela Voicu şi Geta Lazăr. Bucureşti: Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice.

de Rougemont, D. (1994). Partea diavolului. Traducere de Mircea Ivănescu. Bucureşti: Editura Anastasia.

Rotfeld, A.-D. (2004). Promoting Security but How and For Whom, În Keynote Speeches la volumul cu acelaşi titlu: Promoting Security: But How and For Whom?, Contributions to BICC’s Ten-year Anniversary Conference. 2004. Edited by Michael Brzoska and Peter J.Croll, Bonn International Center For Conversion (B.I.C.C.), Brief

http://www.humansecuritycentre.org/publications/ bicc_brief30. pdf.

Searle, J. R. (2013). Mintea. Scurtă introducere în filosofia minţii. Traducere de Iustina Cojocaru. Bucureşti: Editura Herald.

Torfing, J. (2005). Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges, În David Howarth and Jacob Torfing (Eds.). Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. New York and London: Palgrave Macmillan.

Published

11-03-2016

Issue

Section

STUDIES IN POLITICAL THEORY