POLITICS, RELIGION AND INTERPERSONAL SECURITIZATION.SOME THEORETICAL AND METHODOLOGICAL GUIDELINES

Authors

  • ANTON CARPINSCHI Professor Emeritus, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,

Keywords:

politics, religion, human security, interpersonal security, social and discoursive articulation

Abstract

This paper proposes some theoretical and methodological guidelines for a more comprehensive research concerning the analytical field reconfiguration of human security, using the concept of interpersonal securitization and its relations with politics and religion. In terms with this objective, the paper advances a research strategy aimed to the interpersonal securitization in community.

References

Badiou, A. (2008). Manifest pentru filosofie, traducere de Andreea Raţiu. Cluj: Idea Design & Print.

Buzan, B. (2000). Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după războiul rece (ediţia a II-a), traducere de Vivia Săndulescu. Chişinău: Editura Cartier.

Buzan, B., Waever, O. & de Wilde, J. (1998). Security. A New Framework for Analysis. Boulder Colorado and London: Lynne Rienner Publishers, Inc.

Carpinschi, A. (2012). Cultura recunoaşterii şi securitatea umană, Iaşi: Editura Institutul European.

Carpinschi, A. (2008). Cultura recunoaşterii. Iaşi: Editura Fundaţiei Academice „Axis”.

Chidester, D. (1988). Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.

Engel, P. & Rorty, R. (2007). La ce bun adevărul?, traducere de Bogdan Ghiu. Bucureşti: Grupul editorial Art.

Habermas, J. (2005). Fundamentele prepolitice ale statului de drept democratic. În J. Habermas & J. Ratzinger, Dialectica secularizării. Despre raţiune şi religie, traducere de Delia Marga, Introducere de Andrei Marga (pp. 91-101). Cluj: Editura Apostrof.

Howarth, D. (2005). Applying Discourse Theory: the Method of Articulation. În D. Howarth & J. Torfing (Eds.), Discourse Theory in Europe Politics. Identity, Policy and Governance (pp. 316-350). New York, London: Palgrave Macmillan.

United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report. New York, Oxford: Oxford University Press. Consultat la 6 august 2013, la adresa http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_ nostats. pdf.

Ică jr. I.I. & Marani G. (Eds). (2002). Gândirea socială a bisericii. Fundamente, documente, analize, perspective. Sibiu: Deisis.

Kaldor, M. (2010). Securitatea umană, traducere de Monica Andriescu, Ana-Maria Butiurcă, Andrei Aroneţ. Cluj-Napoca: C.A.Publishing.

Krause, K. (2004). Is human security more than just a good idea?. În M. Brzoska & P.J. Croll (Eds.), Promoting Security: But How and For Whom?. Contributions to BICC’s Ten-year Anniversary Conference (pp.43-46). Bonn International Center For Conversion (B.I.C.C.). Consultat la 6 august 2013, la adresa http://www.hsrgroup.org/docs/ Publications/Additional-Publications/Andrew-Mack-BonnCenterForConversionBrief-Co ncept-Human-Security.pdf.

Küng, H. (1998). A Global Ethic for Global Politics and Economics. New York, Oxford: Oxford University Press.

Mendieta, E. & VanAntwerpen J. (Eds). (2011). The Power of Religion in the Public Life. Judith Butler, Jürgen Habermas, Charles Taylor, Cornel West. New York: Columbia University Press.

Ogata, S. & Sen, A. (2003). Human Security Now: Protecting and Empowering People. New York: Commission on Human Security.

Razinger, J. (2005). Ceea ce ţine lumea laolaltă. Fundamente prepolitice morale ale unui stat liberal. În J. Habermas & J. Ratzinger, Dialectica secularizării. Despre raţiune şi religie, traducere de Delia Marga, Introducere de Andrei Marga (pp. 101-111). Cluj: Editura Apostrof.

Russell, B. (2004). Power. A New Social Analysis. London, New York: Routledge.

Ungureanu, C. (Ed.). (2011). Religia în democraţie. O dilemă a modernităţii. Iaşi: Polirom.

Urban B.H. (2005). Politics and Religion: An Overview. În L. Jones (Ed.), Encyclopedia of Religion, Vol. 11, Second Edition (pp. 7248-7260). Detroit: Macmillan Reference USA.

Torfing, J. (2005). Discourse Theory: Achievements, Arguments, and Challenges. În D. Howarth & J. Torfing (Eds.), Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance (pp. 1-32). New York, London: Palgrave Macmillan.

Wrong, D.H. (1995). Power. Its Forms, Bases, and Uses. New Jersey: Transaction Publishers.

Published

29-05-2015

Issue

Section

STUDIES IN POLITICAL THEORY