A POLITICAL ISSUE OF INTERWAR ROMANIA: NICOLAE TITULESCU'S INVOLVEMENT IN THE DISSOLUTION OF THE IRON GUARD

Authors

  • MARIUS HRISCU PhD, Faculty of History, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi

Keywords:

Nicolae Titulescu, I.G. Duca, interwar Romania, involvement, dissolution, Iron Guard.

Abstract

The dissolution of the Iron Guard party on December 9, 1933 represents a political issue of interwar Romania. This immediately resulted in the Prime Minister I. G. Duca being assassinated by the legionnaires on December 29, 1937, on the platform of the Sinaia railway station. We intend to highlight the role that Nicolae Titulescu played in accomplishing this political action. An opponent of legionarism, Titulescu forced I.G. Duca to dissolve the Iron Guard. It followed the apprehension of several Guard leaders. Referring to that moment, I. G. Duca declared that otherwise Titulescu had already threatened him with resignation and with damaging Romania's foreign relations at the time. Titulescu categorically rejected the accusation according to which he would have been the initiator of the Iron Guard dissolution. Nevertheless, we believe that the dissolution of the Iron Guard was carried out at the insistence of Titulescu, which destabilized the internal political situation in that period.

References

Argetoianu, C. 1999. Însemnări zilnice. vol. II. ediţie Stelian Neagoe. Editura Machiavelli, Bucureşti.

Bălan, M. 2001. Istoria trădării la români. vol. al II-lea (De la Mihai Viteazul până astăzi). ediţia a III-a. Editura Eurostampa, Timişoara.

Bocşan, N., Leu, V. (coord.) 2001. Cronologia Europei Centrale (1848 - 1989). Editura Polirom, Iaşi.

Bold, E., Ciupercă, I. 2001. Europa în derivă (1918 - 1940). Din istoria relaţiilor internaţionale. Casa Editorială Demiurg. Iaşi.

Buzatu, Gh. 1985. I. G. Duca şi N. Titulescu in Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D.Xenopol». XII/1, Iaşi.

Buzatu, G. Cheptea, S. Cârstea, M. 2009. Românii în arhivele străine. Studii şi documente. vol. I. Editura TIPO MOLDOVA, Iaşi.

Carpentier, J. Lebrun, Fr. 2006. Istoria Europei. Editura Humanitas, Bucureşti.

Crampton, R. J. 2002. Europa Răsăriteană în secolul al XX-lea ...şi după. Editura Curtea Veche, Bucureşti.

Gafencu, G. 1991. Însemnări politice 1929 - 1939. Editura Humanitas, Bucureşti.

Hriscu, M. 2009. O lovitură dată politicii de securitate colectivă din perioada interbelică: demiterea lui Nicolae Titulescu. Reflectarea acesteia în presa românească şi străină a vremii, in Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza. Seria ştiinţe politice, tomul IV, Iaşi.

Hriscu, M. 2010. Une perspective critique sur l'activité diplomatique de Nicolae Titulescu (1932-1936). in Transylvanian Review, nr. 4., Cluj -Napoca.

Hriscu, M. Nicolae Titulescu şi relaţiile româno - sovietice (1932 - 1936). Editura TIPO MOLDOVA, Iaşi.

Iamandi, V. 2002. S-a hotărât, sub presiunea ameninţărilor lui Titulescu, dizolvarea Gărzii de Fier, in George, G. Potra. Pro şi contra Titulescu. Editura Enciclopedică, Bucureşti.

Lepădatu, A. G. 2005. Mişcarea legionară între mit şi realitate. Editura Cartier, Bucureşti.

Matei, Gh. 1967. Cum a fost asasinat I.G.Duca. in Magazin Istoric, anul al II-lea, nr. 3.

Oane, S. martie 2005. Asasinarea lui I.G.Duca dezbină legionarii vâlceni, in Historia. anul al V-lea. nr.39.

Potra, G. 2002. Pro şi contra Titulescu. Editura Enciclopedică, Bucureşti.

Slăvescu, V. 1996. Note şi însemnări zilnice. vol. I (octombrie 1923 - 1 ianuarie 1938). Editura Enciclopedică, Bucureşti.

Sturdza, M. 1994. România şi sfârşitul Europei. Amintiri din ţara pierdută. Editura Fronde, Alba-Iulia.

Ştirban, M. 1982. Omagiu marelui om politic şi diplomat român - Nicolae Titulescu, in Acta Musei Napocensis. XIX, Cluj-Napoca.

Titulescu, N. 1937. Eu şi Garda de Fier. Tipografia ziarului Universul, Bucureşti.

Titulescu, N. 1994. Politica externă a României (1937). Bucureşti, Editura Enciclopedică.

Troncotă, C. 2005. Omul de taină al Mareşalului. Editura ELION, Bucureşti.

Vişan, M. 2003. Naţionalism şi antisemitism interbelic românesc. Bucureşti, Editura Paco.

Zbuchea, G. 2001. Istoria Iugoslaviei. Editura Corint, Bucureşti.

***. Dimineaţa. 14 decembrie 1937. anul 33. nr. 11130.

***. Ţara noastră. 17 decembrie 1937. anul XVI. nr. 1530.

***. Universul, 13 decembrie 1937. anul 54. nr. 343. 15 decembrie 1937. nr. 345. 16 decembrie 1937. nr. 346. 17 decembrie 1937. nr. 347.

Published

12-05-2015