THE HONOR AND THE BLOOD SACRIFICE

Authors

  • MARCELA-MADALINA MACOVEI Phd. Student at Faculty of Social and Political Science, Alexandru Ioan Cuza University Iaşi, teaching assistant at F.E.G. Iaşi

Keywords:

honor code, shame, society, blood sacrifice

Abstract

The theme of human honor has and will always be a subject that will excite the human mind. From the legendary honor gained with sword in hand in the name of the Lord to the most hidden codes and of secret societies, the subject of honor still awakes a series of controversies, most of them because different points of view between anthropologists, theologists and philosophers. Numerous battles in history took place because of the manners in which societies established the sense of honor. Cultural climates and the religious background of the European and Asian communities have generated for centuries, their own acceptations regarding the term of honor: from a fundamental life virtue to an "integrity code of the people" as we see in hidden codes, or body of laws. Due to changes taking place in human history, the term of honor will also suffer changes due to different perspectives but in the end it will be seen as a way of life.

References

Balandier, G. 1998. Antropologie politică. Editura Amarcord, Timişoara.

Bloch, M. 1938. La société féodale. Editure Puff, Paris.

Bloch,M. 1973. Le Dimanche de Bouvines. Editure Puff, Paris.

Campbell, J. 1964. Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountains Community. Clarendon Press, Oxford.

Cremene M. 1998. Dicţionar iniţiatic al ordinelor cavalereşti. Editura Universal Dalsi, Bucureşti.

Dumézil, G. 1998. Uitarea omului şi onoarea zeilor. Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.

Dumitrescu, M. 1999. Ce se Întămplă când filosofia este luată În serios?. Editura Cantes, Iaşi.

Dumitrescu, M. 2007. Prelegeri de antropologie filosofică. Editura Performantica, Iaşi.

Gautheron, M. 2003. Onoarea. Imagine de sine sau dar de sine: un ideal echivoc. Editura Trei, Bucureşti.

Girard, R. 1995. Violenţa şi sacrul. Editura Nemira, Bucureşti.

Le Goff, J. and Schmitt, J.C. 2002. Dicţionar tematic al evului mediu occidental. Editura Polirom, Iaşi.

Gowler, B. D. 2000. What are they saying about the parables. Paulist Press, New York.

Gresle, F.(coord.) 2000. Dicţionar de ştiinţe umane. Editura Nemira, Bucureşti.

Herbert, J. 1964. Aux sources du Japon, le Shinto. Editure Allain Michel, Paris.

Jaeger, W. 1943. Paidea. Oxford University Press, New York.

Jaspers, K. 1966. Oamenii de Însemnătate crucială. Editura Paidea, Bucureşti.

Johnson, S. 1975. A Dictionary of English Language. Harper & Row Publishers, New York.

Lammens, H. 2003. Islamul: credinţe şi instituţii. Editura Corint, Bucureşti.

Landsberg, P. L. 1992. Eseu despre experienţa morţii. Editura Humanitas, Bucureşti.

Lerroy, T. 2007. Templierii: legende şi istorie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

MacIntyre, A. 1998. Tratat de morală (după virtute). Editura Humanitas, Bucureşti.

Miquel, A. 1994. Islamul şi civilizaţia sa. Editura Meridiane, Bucureşti.

Morar, E. 2006. Antropologie politică (cultura şi simbolistica puterii). Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti.

Nathan, J. 2006. Japonia descătuşată. Editura All, Bucureşti.

Nitobé, I. 2008. Bushido. Calea samurailor. Editura Herald, Bucureşti.

Pernaud, R. 1996. Templierii. Editura Meridiane, Bucureşti.

Petrescu, N. 1944. Primitivii. Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti.

Pinguet, M. 1977. Moartea voluntară În Japonia. Editura Ararat, Bucureşti.

Popper, K. R. 1993. Societatea deschisă şi duşmanii ei. Editura Humanitas, Bucureşti.

Ralls, K. 2008. Enciclopedia cavalerilor templieri. Editura Polirom, Iaşi.

Râmbu, N. 2006. Tirania valorilor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Simenschy, T. 1979. Un dicţionar al Înţelepciunii. Editura Junimea, Iaşi.

Sourdel, D. 1993. Islamul. Editura Humanitas, Bucureşti.

Sugimoto, Y. 1977. An Introduction to Japanese Society. Cambridge University Press, Cambridge.

Vlad, C. 1998. Japonia (Introducere În istorie, cultură şi civilizaţie). Editura Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti.

Vlăduţescu, G. 1980. Introducere În filosofia orientului antic. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

Published

12-05-2015