Editorial Team

Editor in chief

Virgil Stoica, Assoc. Prof. Ph.D. - "Al. I. Cuza" University of Iaşi, Political Science Department

Managing editor

Ovidiu Gherasim-Proca, University Lecturer Ph. D.

Bogdan Mihailescu, University Lecturer Ph. D.

Membri

ANA-MARIA ANDRONACHE Lecturer Ph. D.

CORINA BARBAROS Lecturer Ph. D.

CORNELIU BÎLBĂ Prof. Ph.D

SILVIU GRECU Lecturer Ph. D.

DIANA MĂRGĂRIT Assoc. Prof. Ph.D.

ALEXANDRU MURARU Lecturer Ph. D.

OLESEA ȚĂRANU Lecturer Ph. D.

DORINA ŢICU Assistant PhD

SIMONA VRÂNCEANU Lecturer Ph. D.

 

ADVISORY BOARD

Prof.dr. ANTON CARPINSCHI – Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Departamentul de Ştiinţe Politice

Conf.dr.AARON COHEN – School of Political Sciences, University of Haifa, Israel

Prof.dr. AXEL GOSSERIES – Louvain University, Belgium

Conf.dr. RUXANDRA IVAN – Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice

Prof.dr. EDUARD JENNINGS – Director al Martin School of Public Policy & Administration, University

of Kentucky

Conf.dr. SERGIU MIȘCOIU – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene

Prof.dr. GEORGE POEDE – Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Departamentul de Ştiinţe Politice

Prof.dr. CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROJAS – Cercetător în cadrul Instituto de Investigaciones

Sociales, Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Prof.dr. VIRGIL STOICA – Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Departamentul de Ştiinţe Politice

Conf.dr. BOGDAN ȘTEFANACHI – Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Departamentul de Ştiinţe Politice

Conf.dr. DIEGO VARELA PEDREIRA – Faculty of Economics and Business, University of A Coruna